Jak se vzájemně chápat: generace X, Y, Z

Jak se vzájemně chápat: generace X, Y, Z Obálka knihy Jak se vzájemně chápat: generace X, Y, Z
Monika van den Berg
Populárně naučná
Grada
2020
232
Evča

„Různé věkové skupiny (generace) vyrůstají v rodinách a na pozadí událostí. To jim poskytuje živnou půdu pro růst. Podle toho, v jakém prostředí vyrůstaly, dostaly více či méně živin, kvalitnějších či méně kvalitních. Ty pak slouží jako základ, ze kterého je možno čerpat a stavět na něm pomyslný most k odlišné generaci.“ (Berg, 2020, str. 152)

Určitě jste už někdy četli články o tom, jak se jednotlivé generace liší a jaké mají jejich členové silné a slabé stránky. Zamysleli jste se však někdy nad tím, jak rozdíly mezi generacemi přemostit a budovat kvalitnější vztahy? Pokud ne, pomocníkem vám může být tato kniha. Autorka v ní jednotlivé generace charakterizuje a také nabízí pohledy na to, jak lze komunikaci mezi příslušníky generací vést tak, aby vedla ke spolupráci, nikoli k odsuzování. Většina knihy je věnována teorii, která je ale prokládána ilustračními příklady, které čtenáři umožňují uchopit téma praktičtěji. Mezi řádky autorka motivuje čtenáře, aby se nenechali konzumním a rychle se měnícím světem odpojit od reality a budování kvalitních mezilidských vztahů, jak na pracovišti, tak v rámci rodiny. Na konci knihy je několik stran věnováno tipům, jak poznatky nabyté z knihy aplikovat ve svém životě. Líbila se mi autorčina snaha přispět k porozumění napříč generacemi a také to, že do knihy zahrnula i praktické tipy a teorii doplnila o příklady. Trochu mě rušilo, že autorka občas zbytečně opakovala již řečené. Měla jsem pocit, že autorka trochu kritičtěji přistupuje k mladším generacím; připadalo mi, že u těch „starších” generací se více soustředila na pozitiva nebo na neutrální věci. Možná to ale je způsobeno tím, že mladším generacím autorka v knize věnovala trochu víc prostoru. Kniha se četla dobře a poskytla mi nové pohledy na mezigenerační vztahy a spolupráci. Velmi mě zaujala pasáž o efektivitě generačně různorodého pracovního týmu. Knihu doporučuji každému, kdo by se chtěl zamyslet nad komunikací a spoluprací v generačním kontextu.

Zdroj: Berg, M. van den. (2020). Jak se vzájemně chápat: generace X, Y, Z. Grada.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.