Já jsem OK, ty jsi OK

Já jsem Ok, ty jsi OK Obálka knihy Já jsem Ok, ty jsi OK
Thomas A. Harris
Populárně-naučná
Portál
2021
294
Léňa

„Když dominuje Rodič nebo Dítě, je výsledek předvídatelný. Je to jeden z charakteristických rysů her. V hrách je jistota. Mohou sice skončit bolestivě, ale vždy se jedná o bolest, se kterou se hráč naučil zacházet. Když transakci řídí dospělý, výsledek se nedá vždy předpovědět. Je možný jak úspěch, tak chyba. Nejdůležitější však je, že zde existuje možnost změny" (Harris, 2020, str. 83).

Celou knihou prostupuje jedna psychologická teorie – transakční analýza. Má svou vlastní terminologii, které je nutné na začátku správně porozumět. Pracuje se v ní se třemi ego-stavy: Rodič, Dospělý a Dítě, jež jsou v nás formovány už od raných fázích života. V každém z nás jsou trochu jinak zkombinovány a tím pak ovlivňují naši komunikaci s ostatními osobami. Autor pak dále v knize vysvětluje čtyři možné životní postoje tzv. OK stavy a věnuje se i analýze transakcí a tomu, jak se tři výše zmíněné ego-stavy promítají např. do manželství či vývojového období dítěte a adolescenta. V knize je toho opravdu mnoho a není lehké ji shrnout pár řádky. Pro mě bylo nejdůležitějším zjištěním to, že všichni lidé jsou stejní svou strukturou, protože všichni v sobě máme Rodiče, Dospělého a Dítě. Avšak ve dvou věcech se mezi sebou lišíme. Odlišnosti jsou v obsahu Rodiče, Dospělého a Dítěte a ve poté v jejich uspořádání a fungování. V tom je každý z nás jedinečný a dle toho se odvíjí vše ostatní.
Knihu bych doporučila pro vážné zájemce o transakční analýzu. Svým obsahem je hluboká a rozhodně ji nelze považovat za oddychovou literaturu. Za možnou alternativu k tomuto dílu vnímám práci Erica Berneho “Jak si lidí hrají”, která mi přišla o něco jednodušeji a hlavně zábavněji napsána. 

Zdroj: Harris, T. A. (2020). Já jsem OK, ty jsi OK: úvod do transakční analýzy. Portál.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.