Hrdinka v nás: růst ženy na cestě životem

Hrdinka v nás Obálka knihy Hrdinka v nás
Maureen Murdock
Seberozvoj, ženská identita
Portál
2022
230
Týna

„Cesta hrdinky je celoživotní cyklus vývoje, růstu a učení.“ (Murdock, 2022, str.17)

 

Být ženou v dnešní tzv. androcentrické společnosti nepředstavuje lehký úkol. Kniha pojednává mimo jiné o tom, jak žít jako žena ve společnosti, jež pohlíží na svět z mužské perspektivy a oceňuje u mužů jejich inteligenci, úsilí a spolehlivost, za což jsou odměňováni v podobě vyššího postavení, prestiže a finančního zisku. Autorka se snaží apelovat na ženy, aby se nesnažily vyrovnat mužům, neboť tím zraňují svou feminní povahu. Zrazování a odmítání feminní povahy může mít dalekosáhlé důsledky, např. odmítání či ponižování vlastního těla, pocity studu či soupeření. Dále nám kniha ukazuje, jak tzv. hrdinka může na své cestě životem objevit vlastní identitu, přispívající k tomu, aby dokázala žít bez závislosti na jiných lidech a byla schopná vyjádřit, co si myslí, co cítí a jaká je její duše. 

 

Kniha je psána čtivým způsobem a nabízí mnoho zajímavých myšlenek a hypotéz, nad kterými se člověk pozastaví, zejména pokud se v nich odráží jeho vlastní život a mezilidské vztahy. Jediné, co mě osobně příliš neoslovilo byly básnické úryvky, kterými je kniha hojně prokládána. To je ale založeno pouze na mém subjektivním nepohodlí, které pociťuji ve chvíli, kdy je kombinována próza či naučná literatura s poezií.Zdroj: Murdock, M. (2022). Hrdinka v nás: růst ženy na cestě životem. Portál.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.