Dospělé děti alkoholiků: překročte bludný kruh minulosti

Dospělé děti alkoholiků: překročte bludný kruh minulosti Obálka knihy Dospělé děti alkoholiků: překročte bludný kruh minulosti
Janet Geringer Woititz
Populárně naučná literatura
Portál
2021
200
Evča

„Dospělé děti alkoholiků jsou lidé extrémů. Říkají: „Co se nedělá naplno, nestojí za to, aby se to vůbec dělalo.” Já však tvrdím, že uzdravování je dlouhý proces. Musí to tak být, jinak by se o uzdravování ani nejednalo. Některých úspěchů se vám může podařit dosáhnout rychle, bude však chvíli trvat, než vyspějete tak, abyste byli schopni si je plně vnitřně osvojit.“ (Woititz, 2021, str. 197).

 

Alkoholismus je v Česku stále aktuálním tématem, proto je k sehnání poměrně dost knih, které se této problematice věnují. Většina z nich se však soustředí na alkoholiky, případně jejich partnery. Tato kniha americké psycholožky Woititzové je unikátní v tom, že se primárně nezabývá závislým člověkem, ale tím, jaký dopad má jeho závislost na děti. Autorka v publikaci podrobně rozebírá charakteristiky dětí alkoholiků a také píše o tom, jak se vydat na cestu k uzdravení. Kromě podrobného popisu charakteristik dospělých dětí alkoholiků (DDA) lze v knize nalézt také tipy pro rodiče, jejichž partner je alkoholik. Autorka na začátku knihy také vysvětluje, jak charakteristiky DDA souvisí s tím, co děti zažívaly doma, ve škole a ve vztazích s vrstevníky. 

Některé aspekty knihy je nutné brát s rezervou, byla napsána v 80. letech minulého století a od té doby jsou už některé věci jinak. Autorka v knize dost generalizuje na celou populaci dětí alkoholiků, ale hlavní principy jsou dle mého názoru popsány velmi výstižně a text poskytuje mnoho podnětů k zamyšlení. 

Kniha se četla velmi dobře. Je napsána velmi srozumitelně a členěna do kapitol a kratších podkapitol. Kniha mi pomohla pochopit, jaký dopad má dysfunkční rodinné prostředí na děti a jejich pozdější život. Velice mě zaujalo to, že někteří lidé v dospělosti vyžadují mít vše hned a okamžitě, může vyplývat právě z dysfunkčního rodinného prostředí, kde rodiče dětem neustále něco slibovali, ale pak téměř nikdy nedošlo k naplnění slibu. Knihu moc doporučuji všem, kteří vyrůstali v nějaké dysfunkční rodině a také těm, kteří by chtěli porozumět tomu, jak takové rodinné prostředí utváří člověka a jaké vzorce myšlení si pak ten mladý člověk odnáší do života. 

Zdroj: Woititz, J. G. (2021). Dospělé děti alkoholiků: překročte bludný kruh minulosti. Portál.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.