Diagnostika a terapie duševních poruch

Diagnostika a terapie duševních poruch Obálka knihy Diagnostika a terapie duševních poruch
Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková
Odborná
Grada
2015
648
Baja

„Nápadnosti v počátku psychické poruchy mohou být jen diskrétní, nebo se vyskytují občasně či periodicky a lékařje při intervenci nemusí postihnout… Práce lékaře spočívá i ve zpracování základních infrmací, jejich utřídění, v rekonstrukci průběhu psychické poruchy“ (Dušek, & Večeřová-Procházková, 2015, 34).

 

Tato kniha je dle mého komplexní průvodce tématy týkající se klinické sféry psychologie. Je sice značně teoretická, no je vidět, že autoři vycházení z praxe a po celou dobu čtení jsem i nabyla dojmu, že je určená pro odborníky již se nacházející v praxi. Četla jsem ji ve 4. ročníku svého studia a byť byla nesmírně přínosná, věřím, že mi mnohem užitečnější bude až v praxi po škole. U jednotlivých poruch nalezneme jejich diagnostická kritéria a bližší popis, ačkoli autoři nezapomínají na nutnost zmínění diferenciální diagnostiky.
Knížka však značně oslovuje i lékaře a promlouvá k nim v praktických ohledech při výkonu práce s lidmi s psychickými onemocněními, čímž značně rozšiřuje pole své využitelnosti. Dle mého se autoři v knize zabývali jednotlivými terapeutickými směry po obecné stránce hodně stručně, no celkově mám dojem, že když je kniha (z mého uhlu pohledu) určená spíše pracovníkům do praxe, tak bližší informace o terap. směrech zřejmě autoři předpokládají, že čtenář již nadobyl nebo se o nich může dočíst v komplexnější literatuře věnující se tomuto tématu. Oceňuji tedy, že autoři nechtějí vytvářet knihu, která by se chtěla věnovat všemu a zároveň ničemu pořádně.
Jedna z věcí, kterou jsem na knížce nejvíce ocenila, je přehledně a komplexně zpracované téma farmakoterapie včetně užitečných podrobností, na které jsem doposud nikde jinde nenatrefila, např. dávkování jednotlivých medikamentů. Tuto knížku spíše doporučuji psychologům a lékařům v praxi, ale i studentům těchto oborů, ačkoli alespoň magisterského stupně psychologie a vyšších ročníků medicíny, neboť pro její lepší uchopení se hodí, když student má již načteno z oblasti psychopatologie nějakou základní literaturu. Knížka sice vysvětluje všechno dost podrobně, nicméně její komplexnost a hloubka věnování se daným tématům by mohly být pro studenty nižších ročníků zbytečně zahlcující. Kromě toho je knížka psaná hodně odborným jazykem a rozhodně to není literatura k večernímu oddechovému čtení u krbu. Na závěr chci zmínit, že se může hodit zejména začínajícím psychologům působícím v ambulanci, neboť její praktický přesah jim může pomoct nabýt potřebné dovednosti a být jim oporou i ve chvílích, kdy u sebe zrovna nemají pracovníka, který by jim s pacienty pomáhal.

Zdroj: Dušek, K., & Večeřová-Procházková, A. (2015). Diagnostika a terapie duševních poruch. Grada.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.