Delikvence

Delikvence Obálka knihy Delikvence
Petr Blažek, Slavomil Fischer, Jiří Škoda
Odborná
Grada
2019
160
Dominik

„Výtvarné zpracování niterného tématu a následná verbální interpretace umožňují jedinci znovuprožití inkriminované situace, tentokrát v kontextu uvědomění si důsledků původního chování, přijetí viny a následné snahy o nápravu“ (Blažek, Fischer & Škoda, 2019, 150).

 

Tato útlá knížečka se věnuje velmi specifickému, ale přesto zajímavému tématu analýzy výtvarné činnosti delikventů ve věznicích a výchovných ústavech. První část publikace je zaměřena na vymezení teoretických pojmů a základní vhled do problematiky, autoři zde definují základní pojmy jako je delikvence a kriminalita, zabývají se příčinami vzniku a rozvoje poruch chování, a popisují i osobnostní charakteristiky delikventních jedinců. Praktická část knihy pak v úvodu rozpracovává další teoretická východiska týkající se nevědomých motivů a arteterapie. Hlavní část je pak věnována ukázkám konkrétních výtvarných činností v podmínkách vězeňství. Barevné ilustrace jsou doplňovány o příběhy a anamnézy autorů těchto obrázků a jejich autentické výpovědi. Autoři dále tyto ukázky doplňují o návody, jak je možné výtvarné produkty zkoumat, analyzovat a skryté významy interpretovat, což mi připadalo velmi zajímavé. Dozvídáme se tak, jak lze pomocí výtvarných činností delikventů sledovat jejich niterná témata, posuzovat osobnostní charakteristiky i jejich vývoj v průběhu jejich pobytu v nápravném zařízení. Trochu mi ale chybělo, že autoři končí tímto popisem a nejdou dál – ocenil bych například nějaké nápady a tipy, jak s danými klienty dále terapeuticky pracovat, na co se v práci s nimi zaměřovat apod. Knihu bych určitě doporučil těm, kteří uvažují např. o práci ve vězeňství nebo ve výchovných ústavech, případně všem, kteří se zajímají o oblast delikvence a kriminality. Pro ostatní čtenáře asi kniha díky svému zaměření na velmi specifické téma nebude tolik zajímavá, na běžné čtení bych si ji nejspíš nevybral.

Zdroj: Blažek, P., Fischer, S., & Škoda, J. (2019). Delikvence: analýza produktů činnosti delikventní subkultury jako diagnostický a resocializační nástroj. Grada.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.