Co, kdy a jak ve výchově dětí

Co, kdy a jak ve výchově dětí Obálka knihy Co, kdy a jak ve výchově dětí
Zdeněk Matějček
Populárně naučná
Portál
1996
143
Matějček, Z. (1996) Co, kdy a jak ve výchově dětí. Portál.
Luci

“Jenomže nic se ze života neztrácí a co tam bylo během tohoto vývoje s láskou vloženo, to má velkou naději, že bude i s láskou předáno na další generaci. Jde tu o jakýsi podivuhodný koloběh dobrého i zlého mezi lidskými generacemi- a nám jde přirozeně o to, aby to dobré nabývalo vrchu.“ (Matějček, 1996, str. 12.)

V České republice není známější osobnosti dětského psychologa než Zdeněk Matějček. Zasloužil se o proměnu dětské psychologie k lepšímu a stal se jedním z předních odborníků na výchovu. Jeho kniha zaujímá roli praktické příručky pro rodiče nebo jakoukoliv jinou osobu pečující o děti. Nejde však o pouhý mechanický návod. Naopak, Matějček nás vřele a lidsky provází všemi stadii od narození dítěte (zmiňuje se však už o době prenatální) až po adolescenci. Tato kniha je dobrou volbou pro mladé rodiče, vývoj i péče o dítě je zde vysvětlena jednoduše a v příjemném duchu. Zejména se zaměřuje na kritická vývojová období a v jaké době co u dítěte nepromeškat (co je potřeba, aby zvládalo a jak je to naučit). Neopomíná také dodat, čeho bychom se měli raději vyvarovat. Nehovoří však pouze o dítěti, své místo v knize zaujímají také rodiče, jejich kvality a správné postoje k nově nabyté odpovědnosti. Své vědomosti dokládá výzkumy a zkušenostmi z jeho praxe i praxe jeho kolegů. Matějček nenásilnou formou nabízí pro inspiraci svůj úhel pohledu a rady. Do druhé poloviny knihy autor přidává vlastní esej o výchově k odpovědnosti. Na závěr je přínosem obsáhlá kapitola o strachu a úzkostech dítěte, kde nalezneme cenné rady, jak předcházet jejich vzniku nebo jak s nimi pracovat.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.