Biofeedback v teorii a praxi

Biofeedback v teorii a praxi Obálka knihy Biofeedback v teorii a praxi
Radek Ptáček, Miroslav Novotný a kolektiv
Odborné
Grada
2017
184
Denča

"Pokud člověk dostává informaci o své mozkové aktivitě, je schopen naučit se rozpoznávat mentální stavy s ní spojené a po určité době mozkovou aktivitu regulovat." (Ptáček, Novotný a kol., 2017, str. 32)

Kniha je odbornou publikací představující čtenářům metody biofeedbacku, tedy biologické zpětné vazby. Tyto metody jsou založené na monitorování fyziologických veličin, jako jsou tepová frekvence, srdeční rytmus, tělesná teplota, svalové napětí nebo třeba kožní odpor, které jsou následně zprostředkovány pacientovi a využity k jeho sebeovlivňování požadovaným směrem. Jde tedy o proces, který umožňuje naučit se měnit fyziologickou aktivitu za účelem zlepšení zdraví a výkonu. Kniha může být rozšířením znalostí pro ty z nás, kteří už měli tu čest seznámit se s fyziologickým fungováním těla v souvislosti s kognitivními funkcemi. Přestože znám způsoby, jakými se zjišťuje biologická zpětná vazba, až dosud jsem se nesetkala s jejich terapeutickým využitím, proto pro mě bylo objevení těchto možností novinkou.

Po krátkém teoretickém úvodu je hned na začátku knihy představen jeden z výzkumů. Jedná se o metodu EEG biofeedbacku založený na principu operantního podmiňování, která se využívá především k léčbě poruch pozornosti u dětí. Na můj vkus to bylo poměrně rychlé „vhození“ do teorie i praxe biofeedbacku, nicméně s pomocí starších školních materiálů jsem se po chvíli dokázala zorientovat. Výzkumné části knihy jsou náročné na čtení a autoři v nich používají odbornou mluvu, což může lidem, kteří se o tuto oblast nezajímají, ztížit až znemožnit pochopení. Přestože následující teorie se již četla o něco snáz, doporučuji knihu opravdu spíše čtenářům, kteří se psychofyziologií zabývají. Pro mě bylo porozumění některým částem a grafům obtížné, přestože o daných metodách už něco vím. Za pozitivum považuji obrovského množství zmíněných výzkumů. V podstatě každé tvrzení, které se v knize uvádí je podloženo ověřitelnými zdroji. Kniha mi poskytla informace, které jsem si postupně dávala do souvislostí s tím, co už znám, takže mi pomohla zopakovat si a prohloubit stávající znalosti.

Zdroj: Ptáček, R., Novotný, M. a kol. (2017). Biofeedback v teorii a praxi. Grada.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.