Přemýšlíte nad studiem psychologie?

PsyMate je student psychologie na české VŠ, který je ochotný obětovat trochu svého času, aby zodpověděl dotazy uchazečům. Dotyčný/á již nějakou dobu studuje a tak se orientuje v základních otázkách o studiu na své katedře. Pokud nezná odpověď na otázku, má kolem sebe síť spolužáků a učitelů, kterých se sám může zeptat. PsyMate nabízí pomoc pouze z dobroty svého srdce, bez nároku na jakoukoli odměnu. Není proto vhodné bombardovat ho/ji dotazy, které si snadno můžete najít na internetu sami. V čekání na odpověď buďte prosím schovívaví. Pokud PsyMate dlouhodobě nereaguje, prosím kontaktujte nás.