Akce

Akce

 
Psst: Víš o nějaké psychologické akci, která tu chybí? Jdi na facebookové stránky události a pozvi na ni našeho Antonína. Akce se pak se objeví i tady!

Bře
2
Po
Prostor na duši v prostor39
Bře 2 @ 19:00 – 20:30

Jak se psychiatr dívá na určování diagnóz? Jsou jedinou možností léčby psychického onemocnění léky, a kdy to bez nich jde? A pokud mám nějaký problém, který souvisí s psychickým zdravím, zajdu k psychiatrovi, psychologovi nebo k oboum?
Umíme si představit, že odpovědi na tyto otázky a možná i na nějaké Vaše další, by Vás zajímaly. Pokud ano, odpovědi Vám může dát psychiatr Peter Marko, který pracuje v psychiatrické nemocnici Bohnice a adiktologické ambulanci Sananim, a je také úzce spojen s Green Doors, kde v Café Na půl cesty, pracuje jako intervizor.

Setkáním Vás provedou pracovní terapeutky tréninkových kaváren Green Doors Erika Fockeová a Magdaléna Poláková.

Green Doors pomáhá lidem s duševním onemocněním znovu najít sílu zapojit se do práce, podporuje jejich integraci do komunity a přispívá k destigmatizaci duševního onemocnění.

https://www.facebook.com/events/169501771031240/

Bře
4
St
KURZ – Narativní práce s umírajícími v Gaudia vrací úsměv
Bře 4 @ 9:00 – 17:00

Kurz pro ty, kteří jsou v profesionálním nebo osobním kontaktu s ne­léčitelně nemocnými a umírajícími a jejich blízkými a chtějí se inspirovat k novým způsobům práce s těmito lidmi. Více informací ke kurzu a přihlášení zde: http://kurzy-vzdelavani.eu/kurzy-institut-postmoderniho-vzdelavani/#pracesnemocnymiaumirajicimi

https://www.facebook.com/events/955338191505696/

KPZ pro duši v POD KROVY
Bře 4 @ 18:00 – 21:00

KáPéZetka čili krabička poslední záchrany pro duši obsahuje jedinečnou osobní směs povzbuzení a útěchy pro chvíle mizerné nálady, zklamání, splínu, depky či totálního vyčerpání.

Základní „recept“ na vytvoření osobní KPZ pro duši je poměrně jednoduchý, největší kouzlo KáPéZetky spočívá v naprosto individuálních „ingrediencích“. Proto se budeme hodně ladit na sebe, své prožívání a zmapování svých nejdůležitějších potřeb a zdrojů. Objevené “poklady” ještě znásobíme podle rovnice: sdílená radost = trojnásobná radost. Odnesete si návod a konkrétní osobní seznam + spoustu inspirace a jinde nesehnatelný pozitivní sebepečující elán!

Středa 4.3.2020 18-21h
Cena: 400 Kč
www.podkrovy.cz/kurzy

Spolu s přihláškou zašlete kurzovné 400Kč na účet: 670100-2214791476/6210 (do zprávy uveďte Kurz KPZ3 + Vaše příjmení)
Kapacita kurzu je pouze 12 účastníků, vezměte prosím na vědomí, že místo Vám bude rezervováno až po zaplacení. Nezaplacené přihlášky jsou po 5ti dnech automaticky stornovány.
V případě odhlášení do neděle 1.3. Vám vrátím celou zaplacenou částku, po tomto datu se již zaplacené kurzovné nevrací.

https://www.facebook.com/events/602293180522092/

Bře
12
Čt
StressTalks: Jak si najít vhodného psychoterapeuta? v Impact Hub Praha
Bře 12 @ 18:00 – 20:00

Zvažovali jste někdy podstoupit terapii? Jak si vybrat tu vhodnou? Jak si vybrat “správného” psychoterapeuta a vyznat se v různých psychoterapeutických přístupech (kognitivně-behaviorální terapie, psychodynamická terapie, psychoanalýza, skupinová terapie nebo alternativní přístupy). Dále se dozvíte o tom jak může fungovat on-line terapie, jaké jsou její výhody a rizika.

Tyto a další dotazy se pokusí odpovědět Mudr. Olga Kunertová, psychoterapeutka s 25 letou praxí, zakladatelka psychoterapeutického centra www.gaudia.cz a spoluzakladatelka online terapeutického projektu https://terap.io

Na akci je potřeba zakoupit vstupenky: https://goout.net/cs/jine-akce/olga-kunertova-jak-si-najit-vhodneho-psychoterapeuta/dlxgf/+efokp/

Mudr. Olga Kunertová
Absolvovala lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci.
Dále absolvovala dlouhodobý výcvik ve skupinové psychoterapii, výcvik v ericksonovské terapii a hypnóze, mezinárodní vzdělávací program v Narativní psychoterapii vedený lektory Institutu narativní terapie v Londýně (150 hodin).
V roce 1997 získala funkční specializaci v systematické psychoterapii a v roce 1998 osvědčení k výkonu lékařské praxe v oboru psychiatrie.
V roce 2001 se stala se akreditovaným supervizorem a lektorem komplexního výcviku v systemickém přístupu, organizovaného Institutem pro systemickou zkušenost – ISZ Praha
Je spoluautorkou výcviku Terapie v postmoderně, jehož první běh začal běžet v roce 2017.
Jejím hlavním zájmem jsou postmoderní přístupy k psychoterapii a práce s lidmi vůbec.

Vstupné na přednášku a diskuzi je 250 Kč.
Vstupenky: https://goout.net/cs/jine-akce/olga-kunertova-jak-si-najit-vhodneho-psychoterapeuta/dlxgf/+efokp/

https://www.facebook.com/events/2501660373428294/

Bře
13
Renáta Androvičová: Kartografie lidské sexuality
Bře 13 @ 17:00 – 19:00

Milí přátelé. Přijměte srdečné pozvání na páteční přednášku, která se uskuteční v budově Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, posluchárna zoologie B7 ve druhém patře přímo naproti hlavnímu schodišti.

Lidé mají tendenci o vlastní sexualitě přemýšlet v diskrétních konstruktech – např. jsem vs. nejsem hetero, vzrušuje vs. nevzrušuje mne násilí, jsem vs. nejsem „normální“, atd. Lidský mozek ale konstruuje mapu sexuálního vzrušení kontinuálně a probabilisticky, žádná situace tedy není nemyslitelná, jen více či méně pravděpodobná. Jaký je tedy vztah mezi jednotlivými parafiliemi (sexuálními deviacemi) a tzv. normofílií (běžné heterosexuální nebo homosexuální praktiky). Je sexuální agrese skutečně přirozenou součástí heterosexuality? Jsou tradiční parafilie jako exhibicionismus nebo voyeurismus skutečně tak vzácné jak si myslíme? Vypadá mapa sexuálního vzrušení stejně u mužů a žen? Na tyto a další otázky se Vám pokusím dát odpověď díky fascinující technice vizualizace vztahů tzv. „sociomapování“, která vznikla v Praze (Bahbouh & Bahbouh, 2005; Höschl, 2006). Tato metoda dokáže přetvořit nepřehledné matice čísel do intuitivní “mapy” vztahů. Data, z níchž byla mapa vytvořena, vzešla z celonárodního průzkumu na vice než 10 tisících respondentů a respondentek.

Renáta Androvičová
Výzkumná sexuoložka, neurovědkyně
Laboratoř evoluční sexuologie a psychopatologie
NUDZ Klecany

Po přednášce se jako tradičně uskuteční posezení v restauraci, tentokrát navíc speciální tím, že naše milá přednášející slaví právě v den přednášky narozeniny. Jste tedy srdečně zvání i do restaurace.

https://www.facebook.com/events/118208989511012/

Bře
15
Ne
Smích a komunikace | Praha
Bře 15 @ 19:00 – 21:00

Nalezněte klíč ke zdraví a úlevě od stresu díky něčemu tak jednoduchému, jako je smích! Smějeme se ještě dřív, než začneme mluvit, a tato schopnost nás provází celý život, ale většinou nevyužíváme její potenciál naplno. Zjistěte s námi, jak nám spojení smíchu a komunikace v praxi dokáže zlepšit život. Vždyť koneckonců o příznivých účincích smíchu na duševní i tělesné zdraví je přesvědčený celý zástup lékařů v různých částech světa. O tom, jaký účinek má smích na naše emoce, komunikaci či prevenci před stresem a syndromem vyhoření, nám poví známý psychiatr Karel Nešpor. Přijďte se zasmát a i něco dozvědět. 😄❤️🍀

Karel Nešpor bude poutavě vyprávět o:
– psychických a tělesných změnách při smíchu
– komunikačním významu smíchu
– o tom, jaký má smích vliv na zdraví
– využití smíchu při komunikaci s pacienty s psychickými či specifickými somatickými problémy
– smíchu jako vrozeném způsobu, jak se uvolnit
– prevenci profesionálního stresu
– praktické aplikaci v podmínkách jednotlivých pracovišť

MUDr. Karel Nešpor, CSc.
je průkopníkem léčby smíchem, jejíž technicky sám vymýšlí. Nešpor je známý odborník na léčbu návykových onemocnění, psychiatr, publicista a pedagog. Atestoval z psychiatrie, léčby návykových nemocí a psychoterapie. Je autorem řady odborných a populárních knih a často přednáší. K jeho úspěšným publikacím patří mimo jiné knihy Léčivá moc smíchu, Střízlivě, většinou vesele, Kudy do pohody, Jak být milejší a Jde to i vesele.

15. 3. (neděle)
Start: 19:00 hod.
Místo: Městská knihovna, Mariánské nám. 98/1
Vstupenky: bit.ly/SmichKomunikace1503

Partneři: City.cz, GoOut, CityBee Praha, Apus Relax, informuji, InfoDnes.cz – internetová reklama, práce, kulturní akce, zpravodajství, AtlasCeska.cz

https://www.facebook.com/events/2202875380008985/

Bře
16
Po
Týden mozku 2020 v Akademie věd České republiky
Bře 16 @ 9:00 – 17:00

Týden mozku je festival o nejnovějších objevech a trendech ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. 22. ročník festivalu proběhne od 16. do 22. března 2020. S přednáškami vystoupí přední čeští odborníci v oboru teoretických i klinických neurověd. O víkendu na ně naváže doprovodný interaktivní program v podobě workshopů a dalších akcí. Festival je určen pro zvídavé studenty, rodiče s dětmi i širokou veřejnost. Na všechny festivalové akce je vstup tradičně zdarma. Ve všední dny bude program probíhat od 9:00–17:00 hod, o víkendu pak od 10:00–16:00 hod. Veškeré informace o festivalu jsou dostupné na www.tydenmozku.cz.

https://www.facebook.com/events/601218194037638/

Bře
20
Reichovy charakterové typy – základy v Dům dětí a mládeže Praha 2
Bře 20 @ 17:30 – Bře 22 @ 14:30

Reichovy charakterové typy – základy 20.-22.3.2020
Kurz zaměřený na typologii osobnosti podle Wilhelma Reicha. Budou probrány všechny jeho typy (schizoidní, orální, psychopatický, masochistický, rigidní a hysterický) a to jak teoreticky, tak i pomocí malých demonstrujících sebezkušenostních cvičení.

Lektorkou bude zkušená Mona Lisa Boyesen, dcera zakladatelky biodynamické body-psychoterapie Gerdy Boyesen a spolutvůrkyně tohoto směru psychoterapie zaměřené na tělo,

Reich ve své typologii propojil psychickou a tělesnou rovinu, takže každý typ je charakterizován určitým ústředním psychickým tématem a současně typickou stavbou těla, držením těla a výrazem těla a s tím souvisejícími místy chronického napětí v těle. Každý typ je současně spojen s určitým vývojovým obdobím dítěte od narození do věku přibližně 5 let.

Seminář je určen pro kohokoliv, koho toto téma zajímá, ať už z profesního zájmu nebo z osobních důvodů.

Kurz se bude konat v angličtině s tlumočením do češtiny.

Možnost jednoduchého přespání v místě konání semináře.

Místo konání Praha.

Podrobnosti a přihlášky na: http://www.vycviky.cz/kurz-body-psychoterapie-telo/mona-lisa-boyesen/wilhelm-reich-charaktery

https://www.facebook.com/events/2475474596004423/

Bře
23
Po
Imunita z pohledu psychosomatiky | Kino Světozor v Kino Světozor
Bře 23 @ 18:00 – 20:00

Zajímáte se o své zdraví a chcete mu porozumět? Existují zákonitosti, o kterých v běžném životě neuvažujeme. A přece nám zásadním způsobem ovlivňují život. K jejich přijetí vede ochota chápat svět i sebe samé v širších souvislostech. A právě tuto možnost nám nabízí psychosomatika. Psychosomatika jako způsob myšlení, jak zacházet se svým zdravím a jak porozumět svým nemocem. Do světa psychosomatiky nás uvede lékařka Michaela Ročňová. ❤️🧠⚕️

Michaela Ročňová bude poutavě vyprávět o tom:
– co je psychosomatika
– jak vytvořit spojení těla s hlavou
– o principech zdraví a nemoci
– jak na sebe navazují jednotlivé principy a jak s nimi můžeme pracovat ve svém živote
– jak pracuje s klienty v psychosomatické ordinaci
– o příbězích lidí využívajících psychosomatického přístupu v léčení.

Po přednášce je připravená diskuse.

MUDr. Michaela Ročňová
je lékařka s praxí praktického lékaře, atestací z psychosomatiky a výcvikem v rodinné terapii. Vede psychosomatické konzultace, které zhodnocují všechny dosavadní potíže a jejich léčbu. Vystudovala 2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, později pracovala na klinice v Motoli a věnovala se praxi praktického lékaře pro dospělé. Od roku 2017 vede Psychosomatické centrum Praha. Přednáší lékařům psychosomatiku a je členkou výboru České lékařské psychosomatické společnosti.

23. 3. (pondělí)
Start: 18:00 hod.
Vstupenky: bit.ly/Psychosomatika2303

Partneři: City.cz, GoOut, CityBee Praha, Apus Relax, informuji, InfoDnes.cz – internetová reklama, práce, kulturní akce, zpravodajství, Přednáškomat, AtlasCeska.cz

https://www.facebook.com/events/482327702701318/

Dub
2
Čt
Metody výslechu a získávání informací | Kino Lucerna v Kino Lucerna
Dub 2 @ 20:30 – 22:30

Naproti vám sedí podezřelý. Říká pravdu nebo lže? Je svědek nebo zločinec? Jak se mu dostat pod kůži? Chcete vědět, jak vyšetřovatelé čtou mysli a jak se dostávají k pravdě? Pokud jste fanoušky forenzní psychologie, nepropásněte zajímavou přednášku kriminálního psychologa Ondreje Kubíka. Večer nám přiblíží metody výslechu a získávání informací, které se u nás používají, a prozradí nám, jak se dají poznatky z psychologie využívat v trestně-právních situacích. Bavit se budeme například i o tom, jak se liší výslech mladistvých, dospělých či osob s nižším intelektem. Zapojte své šedé mozkové buňky, tento večer nás něco naučí! 🤐🧠🕵️

Mgr. et Mgr. Ondrej Kubík, PhD
je slovenský kriminální psycholog, právník a bezpečnostní analytik. Kubík je uznávaný expert na psychologické posuzování věrohodnosti, vyšetřovací a kriminální psychologii, psychologii práva, psychologii propagandy, psychologii extrémizmu, technologii propagandy a psychologii informační bezpečnosti. Víc jak deset let působil jako odborný konzultant Policejního sboru – kriminální psycholog na účely psychologického posuzování věrohodnosti výpovědí svědků, podezřelých a obviněných. V současnosti se zabývá problematikou psychologie manipulace lidského chování, psychologií propagandy a extremizmu, experimentální a provokační propagandou a technologií informační války v kontextu mezinárodního práva ozbrojených konfliktů a mezinárodního práva informační bezpečnosti.

2. 4. (čtvrtek)
Start: 20:30 hod.
Vstupenky: bit.ly/MetodyVyslechu0204

Partneři: City.cz, GoOut, CityBee Praha, Apus Relax, informuji, InfoDnes.cz – internetová reklama, práce, kulturní akce, zpravodajství, Přednáškomat, AtlasCeska.cz

https://www.facebook.com/events/477390939827503/

Dub
21
Út
Věda o štěstí a životní spokojenosti v Filozofická fakulta UK
Dub 21 @ 18:45 – 20:15

Přednáška prof. PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. pro širokou veřejnost – “Věda o štěstí a životní spokojenosti”

Jste ve svém životě šťastní a spokojení?
Kdy jste se tak naposledy cítili?
Co vám vlastně přináší pocit štěstí a spokojenosti?
Že se vám tyto otázky zdají trochu dětinské?
Protože máte spoustu práce, starostí a povinností?

Pak se na chvíli zastavte, protože se jedná o nejdůležitější otázky vašeho života. Na jeho konci totiž nebudete sčítat celkové příjmy, ani hodiny strávené v práci… Budete procházet okamžiky štěstí a spokojenosti. Každá chvíle, kdy jste byli šťastní a spokojení, se pro vás stane doslova nejdražším pokladem…
Otázky životní spokojenosti by měl řešit každý z nás jako naprosto prioritní. Prožitky štěstí a životní spokojenosti totiž přímo ovlivňují nejen naši duševní pohodu, ale naše duševní i fyzické zdraví. A ovlivňují nejen nás, ale i naše okolí.

V přednášce se mimo jiné dozvíte:
Co je to štěstí? (z pohledu vědy i běžných lidí)
O šťastných myších a lidech
Jak funguje šťastný a nešťastný mozek
Je možné se naučit spokojenosti?
Spokojenost ve vztazích
Jak prožít spokojený den
Jak prožít spokojený život

Kdy a kde:
18:45 21.4.2020
Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
Nám. Jana Palacha 2, Praha 1

vstupenky na: www.inpsychologie.cz

https://www.facebook.com/events/980495482323194/

Dub
22
St
X. konference Neuropsychiatrického fóra v Institut français de Prague
Dub 22 @ 9:00 – Dub 24 @ 23:30

Odborná konference pro lékaře, psychology, psychoterapeuty, studenty a další specialisty z oblasti neurovědních disciplín

https://www.facebook.com/events/165661498074679/

Komentáře jsou uzavřeny.