Akce

Práce s dotykem @ Psychosomatická klinika, Praha
Lis 9 @ 17:45 – Lis 30 @ 19:00
Práce s dotykem @ Psychosomatická klinika, Praha | Hlavní město Praha | Česko
17:45
V listopadu na Psychosomatické klinice proběhne seminář Práce s dotekem v psychosomatice – seznámení s technikou doteků s protistresovými a uvolňujícími účinky vedený PhDr. Marií Hlaváčovou. Kurz je určen pro kolegy a kolegyně z pomáhajících profesí. Účastníci se v průběhu kurzu postupně naučí vnímavosti k vlastnímu tělu a dechu. Seznámí…
Takiwasi: Dům, kde se zpívá @ Buranteatr, Sokolský stadion
Lis 21 @ 17:30 – 20:30
Takiwasi: Dům, kde se zpívá @ Buranteatr, Sokolský stadion | Jihomoravský kraj | Česko
17:30
Akce pořádaná Českou psychedelickou společností se bude věnovat tématice jihoamerického nápoje ayahuasca a jeho terapeutickému využití. Terapeutický potenciál ayahuascy je v současné době celosvětově diskutovaným tématem. Centrum Takiwasi, kde se ayahuasca používá spolu s dalšími prostředky tradiční amazonské medicíny při léčbě drogové závislosti. Film Takiwasi: The House of Healing (info…
Beseda o schizoafektivní poruše a schizofrenii @ Hlavní město Praha | Česko
18:30
Zveme Vás na další pražskou besedu, tentokrát o schizofrenii a schizoafektivní poruše. Přednášející Bára a Borek spolu již nějaký ten čas žijí. Uslyšíte tedy příběh každého zvlášť, ale i to, jak společně procházejí životem. REGISTRACE je nutná, formulář na registraci zveřejníme několik dní před besedou. VSTUPNÉ je dobrovolné. Počet míst…
Lis 22 @ 13:15 – 14:45
Neurofyziologie lidské mysli podle Sigmunda Freuda @ FF UP, učebna KB-2.18 | Hlavní město Praha | Česko
13:15
Hledání neurobiologických základů lidské psychiky je klíčové pro porozumění naší mysli. Když v 19. století vznikala psychologie jako samostatná věda empirické povahy, moderní neurovědy dosud neexistovaly. Neurovědná témata se však diskutovala přinejmenším na poli psychofyziky a dobové fyziologie. Sigmund Freud sepsal dílo, které vyšlo jako Projekt psychlogie, kde se snaží nalézt vědecké…
Seminář Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN @ Knihovna Psychiatrické kliniky
Lis 22 @ 14:00 – 15:30
Seminář Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN @ Knihovna Psychiatrické kliniky | Hlavní město Praha | Česko
14:00
Semináře se konají (není-li uvedeno jinak) vždy ve středu od 14:00 do 15:30 hod. v knihovně Psychiatrické kliniky a jsou přístupné, kromě konziliárních, odborné veřejnosti. V případě zájmu prosíme o dochvilnost. Seznam témat: Převzato z psychiatrie.lf1.cuni.cz
Lis 22 @ 19:30 – 22:00
Psychedelika v terapii a seberozvoji @ Café V lese | Hlavní město Praha | Česko
19:30
Národní ústav duševního zdraví pořádá besedu na téma: Psychedelika v terapii a seberozvoji. Velká část společnosti má psychedelika v jednom pytli s ostatními drogami a spojuje si je s mnoha negativními charakteristikami. Dnešní experimentální psychiatři přitom v psychedelických látkách opět spatřují prostředek, jak pomoci duševně nemocným, a to zejména těm,…
Konference VČAS A SPOLU – trestní řízení očima dítěte @ budova Ministerstva vnitra České Republiky
Lis 23 celý den
Konference VČAS A SPOLU - trestní řízení očima dítěte @ budova Ministerstva vnitra České Republiky | Hlavní město Praha | Česko
0:00
KONFERENCI VČAS A SPOLU: TRESTNÍ ŘÍZENÍ OČIMA DÍTĚTE POŘÁDÁ: Centrum LOCIKA pod záštitou Ministerstva vnitra a za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí, Nadace Terezy Maxové dětem a Nadace J&T KDY: 23.11. 2017 od 9:30-16:00 KDE: budova Ministerstva vnitra ČR (Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7) Cílem konference je…
Konference: Psychologická diagnostika Brno 2017 @ Fakulta sociálních studií MU, Brno
Lis 23 – Lis 24 celý den
Konference: Psychologická diagnostika Brno 2017 @ Fakulta sociálních studií MU, Brno | Jihomoravský kraj | Česko
0:00
Bienální konferenci zaměřenou na problematiku psychologické diagnostiky ve všech jejích podobách pořádají Katedra psychologie Fakulty sociálních studií MU a Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, Katedrou psychologie Pedagogické fakulty MU, Katedrou psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého a Psychologickým ústavem Akademie věd ČR. Více…
Workshop: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež @ učebna 216 Katedra psychologie FF UP
Lis 23 @ 9:45 – 15:00
Workshop: Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež @ učebna 216 Katedra psychologie FF UP | Olomouc | Olomoucký kraj | Česko
9:45
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (dále NZDM) jsou určena dospívajícím dětem a mládeži, kteří jsou ohroženi nepříznivou sociální situací nebo důsledky svého chování. Úkolem NZDM je provázet děti a mládež obdobím dospívání, poskytovat jim informace, nabízet jim odbornou pomoc a podporu v nepříznivých životních situacích, a předcházet tak jejich selhání…
Lis 24 – Lis 26 celý den
Konference: Cognition and Language 2017 @ Brno
0:00
Society for Cognitive Science and Philosophy in cooperation with BRAK, Department of Philosophy and the Faculty of Arts of Masaryk University invites you to the conference Cognition and Language (CaL2017) that will take place in Brno on November 24th – 26th of 2017. The study of language as a natural…
Lis 27 @ 17:00
Psychologické aspekty umírání @ Restaurace Fontána | Olomouc | Olomoucký kraj | Česko
17:00
Psychobraní pořádá besedu na téma: Psychologické aspekty umírání Jak dnešní společnost vnímá smrt? A jak ji vnímá terminálně nemocný člověk? Čím prochází jeho blízcí, rodina a přátelé? Proč se o smrti zdráháme mluvit? Jak těžké je v dnešní době péče o umírajícího v domácím prostředí? Jakou podporu nabízí stát? A…
Konference: Pro zdravou rodinu @ Velký zasedací sál Magistrátu města Olomouce
Lis 28 @ 8:30 – 17:30
Konference: Pro zdravou rodinu @ Velký zasedací sál Magistrátu města Olomouce | Olomouc | Olomoucký kraj | Česko
8:30
Před 45 lety byla založena Poradna pro rodinu Olomouc, tehdy hlavně jako klasická manželská poradna, jako první v regionu. Těch 45 let lidé z poradny nabízejí svou podporu, svou odbornost a empatii jiným lidem. Lidem, kterým se hroutí vztahy, rodina, život i svět. Jsou to tisíce příběhů, které nejsou právě…
Seminář Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN @ Knihovna Psychiatrické kliniky
Lis 29 @ 14:00 – 15:30
Seminář Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN @ Knihovna Psychiatrické kliniky | Hlavní město Praha | Česko
14:00
Semináře se konají (není-li uvedeno jinak) vždy ve středu od 14:00 do 15:30 hod. v knihovně Psychiatrické kliniky a jsou přístupné, kromě konziliárních, odborné veřejnosti. V případě zájmu prosíme o dochvilnost. Seznam témat: Převzato z psychiatrie.lf1.cuni.cz
Terapeut v první linii @ Studentský klub Celetná
Lis 29 @ 19:00 – 22:00
Terapeut v první linii @ Studentský klub Celetná | Hlavní město Praha | Česko
19:00
Přednáška z cyklu „Psychologie a Bůh“ od podplukovníka Mgr. Miloslava Kloubka, zástupce hlavního kaplana Duchovní služby Armády České republiky, který se zúčastnil zahraničních operací v Kosovu, Kuvajtu a Řecku. Dozvědět se můžete, jaké starosti řeší čeští vojáci, jaká je mise duchovního v armádě a jak vypadá válka v postmoderní době. V rámci rozhovoru…
Lis 30 @ 9:00 – Pro 1 @ 15:00
Třetí konference dětské paliativní péče @ Vojenská nemocnice | Olomouc | Olomoucký kraj | Česko
9:00
Pracovní skupina dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP pořádá III. českou konferenci dětské paliativní péče. Cílem konference je pokračovat v diskuzi o dětské paliativní péči a navázat bližší spolupráci mezi zainteresovanými skupinami. Zváni jsou nejen profesionálové z řad paliativní péče, ať už se věnují sociální nebo zdravotní péči,…
Lis 30 @ 13:30 – 17:00
Výzkum mozku a mysli v neurovědním programu @ Kino Scala | Jihomoravský kraj | Česko
13:30
Představení výzkumných skupin v rámci neurovědního programu CEITEC. 13:30–14:00 Úvod (prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.) 14:00–15:00 Aplikované neurovědy (Prof. MUDr. Irena Rektorová, PhD.) 15:00–16:00 Behaviorální a sociální neurovědy (Prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD.) 16:00–17:00 Multimodální a funkční neurozobrazování (Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.) Více informací zde

 
 

Přidat akci:

Komentáře jsou zakázány.