Závislost a její léčba z pohledu transpersonální psychologie

Kdy:
23.5.2018 @ 10:00 – 15:00
2018-05-23T10:00:00+00:00
2018-05-23T15:00:00+00:00
Kde:
Mendelova univerzita v Brně
FRRMS tř. Gen. Píky 7/2005
učebna Z2
Kontakt:
MAILTO:noreply@facebookmail.com

SEMINÁŘ: Závislost a její léčba z pohledu transpersonální psychologie

Seminář vede a o své bohaté zkušenosti se podělí psychiatr a psychoterapeut MUDr. Stanislav Kudrle. Již od devadesátých let uplatňuje v léčbě závislosti mimo tradiční postupy i práci s mimořádnými stavy vědomí a má za sebou přes 2200 sezení Holotropního dýchání

Seminář je určen pro terapeuty, kteří pracují v oblasti závislostí: psychiatry, psychology, adiktology, sociální pracovníky, speciální pedagogy, ex-usery angažované v terapii, facilitátory holotropního dýchání, studenty, frekventanty terapeutických výcviků.

Lidé Západního světa stále rychleji a častěji podléhají závislostnímu chování na různých úrovních. Závislost zahrnuje jak látkovou, tak ne-látkovou závislost, vztahovou závislost. Její projevy vidíme v nemocnosti, předčasné mortalitě, zadluženosti, rozšiřující se depresi, v osobních bankrotech, rozpadajících se vztazích. Seminář nabízí porozumění eskalujícímu problému pohledem transpersonální psychoterapie. Terapeutický přístup sdílí jak „tradiční“ prvky odvykací léčby, tak referuje o využití holotropních stavů vědomí (HSV) při zařazení Holotropního dýchání (HD) do léčby.

Témata semináře:
A) Kontext situace: touha, bažení, přilnutí(abusus), závislost – odvěké lidské dilema
B) Závislosti v současném životním stylu, nové typy závislostního chování, postoj společnosti k tomuto eskalujícímu problému
C) Závislost na alkoholu, její geneze, kořeny, vývoj psychopatologie závislosti z transpersonálního hlediska, obrany závislých,
D) Vztah traumatu a závislosti, funkce odpuštění
E) Pohledy na standardní léčbu, o čem léčba je, o čem by mohla být
F) Závislost jako forma psychospirituální krize
G) Využití poznatků transpersonální psychologie v léčbě, využití HSV navozených HD, závislost jako spirituální učitel.
H) Zkušenosti s touto terapií na PK FN Plzeň a v TK Němčice.
I) Předpoklady pro využití i psychedelických substancí v léčbě závislosti
J) Grofův model psyché, BPM, souvislosti se závislostí, projekce mandal
K) Kazuistiky – 1 (průběh PS krize)
2 (kreativní zpracování poznatků z HSV)
L) Sdílení zkušeností v diskuzi, event. práce v malých skupinkách nad vznikajícími otázkami typu: polymorfní závislost, neodpovědné užívání psychedelik, hledání „zkratek“ k domnělému vyléčení, spirituální bypas
M) Závěr

Seminář je koncipován na 5 hodin.
Cena 950,- Kč. Platba předem.
PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA E-MAIL: karel.fuller@seznam.cz, zašleme potvrzení účasti a pokyny k platbě.

MUDr. Stanislav Kudrle

64 let, Plzeň
Vystudoval LFUK-Plzeň v letech 1971-1977, atestoval z psychiatrie v letech 1981 a 1986 a další své vzdělání prohloubil psychoterapeutickými výcviky v dynamické skupinové psychoterapii SUR v komunitě MUDr. J.Rubeše a výcvikem v transpersonální psychoterapii s využitím holotropního dýchání u prof.MUDr. S.Grofa. Dále stážoval opakovaně v USA, v Itálii v programech léčby drogových závislostí
Pracovní kariéra:
2006–2016 soukromá psychiatrická praxe
1991–2005 Psychiatrická klinika FN Plzeň, vedoucí lékař pro léčbu závislostí
1987–1991 MÚNZ Plzeň, funkce ordinář AT
1977–1987 PL Dobřany, funkce sekundární lékař
Pedagogická činnost:
částečný úvazek na LFÚK v Plzni a v IPVZ Praha v době působení na PK v Plzni

Členství v odborných společnostech:
Společnost pro návykové nemoci JEP – dlouholetý člen výboru, zasadil se o uvedení transpersonálního pohledu na kořeny syndromu závislosti mezi odborníky a také o využití metody holotropního dýchání v odvykací léčbě závislých pacientů na Psychiatrické klinice v Plzni
Přednášková činnost v rámci tuzemských i mezinárodních konferencí.
Od r. 1992 pořádal také pravidelné semináře pro prevenci duševních poruch a závislostí s Holotropním dýcháním. Spolupracoval s ČT na dokumentárních pořadech informujících o problematice závislosti
V současnosti je v lékařském důchodu a pracuje jako supervizor pro pracovníky v pomáhajících profesích a pro terapeuty závislých.
Publikované práce:
 S.Kudrle: Úrovně diagnózy závislosti a jejich odraz v posuzování. Protialkoholický obzor 24,1989, 2, s.85-88.
 S.Kudrle: Problémy a úskalí ambulantní ochranné protialkoholní léčby. Protialkoholický obzor 25, 1990, 6, s.357-362.
 S.Kudrle: Demagogické tendence v kampaních typu “Válka drogám”, “Za legalizaci drog”. Protialkoholický obzor 27,1992, 2,s.47-52.
 S.Kudrle: Transpersonální přístupy v léčbě závislých. Protialkoholický obzor 28,1993, 2, s.79-81.
 S.Kudrle: Využití metody holotropního dýchání v léčbě závislých. Praktický lékař 75, 1995, č.6, s.290-291.
 S.Kudrle: Drogy a spiritualita. Protialkoholický obzor 31, 1996, 3, s.219-223.
 Kudrle S.: Kazuistika Jitky. Konfrontace, 12.ročník (2001), číslo 3, str.119-120.
 Kudrle S.: Holotropic Breathwork in the Czech Republic. In Exploring Holotropic Breathwork, Handford Mead Publ., Santa Cruz, CA, 2003, Str. 538.
 Kudrle S.: Historie užívání a zneužívání psychotropních látek. In Drogy a Drogové závislosti, Úřad vlády ČR, 2003, str.83-89.
 Kudrle S.: Úvod do bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislosti. In Drogy a Drogové závislosti, Úřad vlády ČR, 2003, str.91-95.
 Kudrle S.: Psychopatologie závislosti a codependence. In Drogy a Drogové závislosti, Úřad vlády ČR, 2003, str. 107-113.
 Kudrle S.: Trauma a závislost. In Drogy a Drogové závislosti, Úřad vlády ČR, 2003, str.130-134
 Kudrle S.: Bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislosti jako východisko k primární, sekundární a terciární prevenci
 In Drogy a Drogové závislosti, Úřad vlády ČR, 2003, str.145-150.
 Holotropní dýchání musí být spontánní! Je to bezpečné – spoluautor v článku Jeronýma Klimeše. Psychologie dnes, 6.číslo, 10 ročník, 2004.
 Kudrle S.: Holotropní dýchání v terapii závislých. Adiktologie 2005/5/2, str.179-184.

https://www.facebook.com/events/1835677663130478/

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou zakázány.