Autogenní trénink, Brno

Kdy:
2.8.2019 @ 9:00 – 16:00
2019-08-02T09:00:00+02:00
2019-08-02T16:00:00+02:00
Kde:
Centrum terapeutických služeb
Kontakt:
MAILTO:noreply@facebookmail.com

O kurzu
Autogenní trénink je evropskou, tradiční tréninkovou metodou založenou na relaxaci. Stejně jako ostatní relaxační metody vychází z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a napětím svalstva.
Jelikož tonus kosterního svalstva můžeme vůlí měnit, máme možnost využít záměrné svalové relaxace k dosažení psychického uvolnění i k ovlivnění orgánových funkcí řízených vegetativní nervovou soustavou. Metodu autogenního tréninku vypracoval berlínský neurolog a psychiatr J. H. Schultz (1884-1970), který vedle analytických přístupů zdůrazňoval význam tzv. aktivně klinických metod: hypnózy, sugesce, relaxace a tréninku.
Účinnost autogenního tréninku byla opakovaně výzkumně prokázána nejen pro zvládání stresu a prožitek relaxace, zlepšení koncentrace a učení, ale je velmi vhodný pro léčbu psychosomatických obtíží (např. poruchy spánku, bolesti). Má potenciál jako sebepoznávací a seberozvojová metoda.

Akreditace kurzu: 8 hodinový kurz, v systému DVPP č.j. MSMT- 639/2019-2-165

Cíle kurzu
Cílem kurzu je seznámení se se základním stupněm Autogenního tréninku podle J.H. Schultze. Účastníci si prakticky vyzkouší řízenou relaxaci i sebezkušenostní samostatný nácvik relaxace.

Obsah
– Stres a relaxační dovednosti
– Autogenní trénink – teorie J. H. Schultz
– Motivace k nácviku
– Indikace a kontraindikace
– Pozice a správný postup
– Aktivizační manévr
– Práce s autosugescí

https://www.facebook.com/events/2323243554599744/

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.