Studentské projekty

Studenti psychologie v České Republice se angažují v množství studentských projektů a organizací. Níže se nachází seznam vybraných z nich, který je průběžně doplňován. Účastí v projektech lze kromě cenných zkušeností také smysluplně přispět v oblastech, kde je to potřeba. Většina z uvedených projektů každoročně nabírá nové členy.

Víte o dalších fungujících projektech s psychologickou tématikou? Dejte nám tip.

 casp Česká asociace studentů psychologie
Mateřská loď psycho-studentů
Česká asociace studentů psychologie, z.s. je dobrovolná nezisková asociace studentů psychologie působící na území České republiky. Mezi její hlavní cíle patří podpora komunikace a spolupráce mezi studenty psychologie, podpora aktivit studentů směřujících k široké veřejnosti, rozvoj spolupráce s profesními organizacemi a propagace psychologie a budování jejího dobrého jména. Asociace je členem Evropské federace psychologických studentských asociací a České rady dětí a mládeže, se kterými rozvíjí aktivní spolupráci. Dále spolupracuje s katedrami psychologie v České republice a profesními organizacemi psychologů, podílí se na řadě projektů a poskytuje sekundární vzdělávání studentům psychologie. Asociace pravidelně pořádá odbornou studentskou konferenci. V současné době je Česká asociace studentů psychologie, z.s. aktivní na pobočkách v Brně, Olomouci, Ostravě a Praze.
 casa Česká asociace studentů adiktologie
Kolegové od vedle
Česká asociace studentů adiktologie, z. s. je univerzitním spolkem studentů adiktologie působící na území České republiky a pracující na základě dobrovolnosti. Mezi její hlavní cíle patří zlepšování studia, pomoc studentům při studiu a pomoc s jejich profesním uplatněním. Druhým cílem Asociace je propagace oboru adiktologie a zvyšování povědomí o tématu závislosti. Asociace je otevřena všem nápadům, které pomáháme realizovat nejen v poli studia adiktologie, ale i v širší optice pomáhajících profesí.
  Chci se svěřit
Studentský projekt umožňující podělit se o svá trápení, starosti a příběhy
Projekt Chci se svěřit je pro úplně každého, kdo se chce podělit o svá trápení, starosti a příběhy. Zakladatelky projektu věří, že se lidem svěřením se může ulevit. Věří, že sdělená starost je poloviční starost. Veškerá komunikace je důvěrná a anonymní. Projekt nenahrazuje odbornou pomoc. Studentky psychologie z projektu nabízí, že si poctivě a důkladně přečtou o tom, co Vás trápí, a v případě zájmu i odpoví na Vaše dotazy.
 nevypust-dusi Nevypusť duši
Studentská kampaň za zkvalitnění diskuze o duševním zdraví
Nevypusť duši je dobrovolnická kampaň na sociálních sítích, kterou organizuje skupinka našených studentek psychologie. Byla inspirována britskou nadací Student Minds a klade si za cíl oživení a zkvalitnění diskuze v české společnosti na téma duševního zdraví (nejen) studentů. Vytváříe informační grafické memy a točí videa, které jsou posuzované odborníky a následně šířeny po sociálních sítích. Na Facebooku též pravidelně naleznete doporučení na kvalitní články a další zdroje informací o duševním zdraví. Dále pracuje na informačním webu, vytváří vzdělávací plakáty a semináře pro školy. Cílem je vybudovat stálou, aktivní platformu, která bude destigmatizovat téma duševního zdraví.
 spolu Projekt SPOLU
Studenti psychologie pomáhající pacientům v psychiatrických zařízeních
Projekt SPOLU vytváří prostor pro spolupráci studentů psychologie, pacientů a zdravotnických profesionálů v psychiatrických zařízeních. Studenti psychologie v rámci Projektu SPOLU získávají potřebnou praxi. Jejich přítomnost v psychiatrických zařízeních následně pomáhá zkvalitňování trávení volného času hospitalizovaných pacientů. Studenti zároveň pracují pod dohledem zdravotnických profesionálů, se kterými sdílí společný cíl, a to zvyšování standardu psychiatrické péče.
 psychobrani Psychobraní
Prostor pro sdílení zajímavých témat, diskusi a vzájemné obohacování
Psychobraní je zastřešující název pro několik aktivit.
Psychologie a film – promítání filmů s psychologickou tématikou a následná diskuze.
PsyCafé – studentská debata s odborníky – událost, kde odborníci přednášejí v příjemném kavárenském prostředí na různá zajímavá témata, které jsou ve škole většinou méně dostupná, či jsou pro studenty atraktivní.
Psychologický seminář – diskuse s odborníky na danou problematiku, avšak v komornější atmosféře přibližně 15 osob, kde základním předpokladem je orientace v tématu, které se dosahuje studiem předložené („povinné“) četby na daný seminář.
 skoropsycho Skoropsycho
Srozumitelně o psychologii pro každý den
Cílem ať už tv.skoropsycho.cz nebo její mateřské stránky www.skoropsycho.cz je dostat psychologii z akademické půdy do běžného života a v každodenních situacích hledat ty psychologické jevy, které jsou v učebnicích rozepsány na několik stránek. Skoropsycho poskytuje informace o nejzajímavějších výzkumech, knihách a nadcházejících událostech, které se vyplatí sledovat.
 wikisofia Wikisofia
Portál pro sdílení studijních materiálů založený na principech Wikipedie
Cílem WikiSofie je vytvořit online skripta pro jednotlivé obory a studijní programy v rámci humanitních věd. Články na WikiSofii tvoří primárně studenti podle zdrojů doporučených na přednáškách a seminářích, kontrolují je další studenti a potvrzují přednášející. Na rozdíl od papírových skript jsou články na WikiSofii aktualizovatelné, obnovitelné a propojitelné odkazy s dalšími články a zdroji.
WikiSofie je současně prostor, který mohou využít studenti po zpracování svých úkolů a seminárních prací. Mohou tak upotřebit materiály, které by jinak zůstaly ležet v šuplíku. Vytvářením článků se také studenti učí efektivně pracovat s textem a správně citovat.

Poznámka: Níže uvedené informace byly získány na základě dostupného obsahu na stránkách daných spolků a organizací. PsyHub nenese žádnou odpovědnost za správnost obsahu.

Komentáře jsou uzavřeny.