O projektu (About)

PsyHub je projekt studentů psychologie z Brna, Prahy a Olomouce, který vznikl jako reakce na velké množství psychologicky-laděných přednášek, workshopů a konferencí. Z jednoduché počáteční myšlenky – vytvořit jednotný kalendář psychologicky orientovaných akcí – se PsyHub rozrostl v ambiciózní množství projektů směřovaných ve prospěch studentů psychologie, studentů příbuzných oborů a široké veřejnosti. S hlavním cílem sloužit jako rozcestník do světa psychologie informujeme o dění ve třech městech republiky, uchazečům o studium poskytujeme vhled do studia psychologie v ČR (včetně unikání služby PsyMate) a současné studenty informujeme o možnostech zapojení do společenských iniciativ s psychologickou tematikou. Naší vizí jsou studenti psychologie, kteří se aktivně podílí na svém odborném rozvoji, angažují se ve spolupráci napříč katedrami a efektivně přispívají k řešení současných společenských výzev.

Jsme otevřeni námětům přes sekci Napište nám. Vítáme také zájem výjimečně motivovaných jedinců, kteří by se chtěli podílet na tomto projektu.

English:

PsyHub provides information about upcoming events related to psychology (e.g. extra-curricular lectures, workshops, conferences) that are designated to psychology students as well as general public. The project was created by four students from Department of Psychology (Psychologický ústav) at Masaryk University as a reaction on the increasing number of learning opportunities for Psychology students.

With the aim to support psychology students on their journey to obtain quality education, it provides students with information about upcoming events on various psychological topics in the Czech Republic.  We welcome any non-Czech-speaking individuals and organisations contacting us (via info.psyhub@gmail.com or on Facebook) should they have any questions, concerns and/or ideas to share.

Komentáře jsou zakázány.