Akce

Pro
18
Út
Psychohygiena – péče o duševní zdraví
Pro 18 @ 19:00 – 21:00

Pokračujeme třetím MediCafé v zimním semestru. Naše pozvání tentokrát přijala Marie Salomonová, MSci ze společnosti Nevypusť duši. Vystudovala neurovědy na britské University of Nottingham a po návratu do Čech se začala věnovat prevenci duševních onemocnění.

Tématem předvánočního večera MediCafé bude ‚Psychohygiena‘, aneb vše o duševním zdraví. Můžete se těšit na poutavou a zajímavou přednášku!

https://www.facebook.com/events/408852486321177/

Pro
19
St
Psychotalks: I umírání může být krásné, ale jak na to?
Pro 19 @ 18:00 – 20:00

Srdečně Vás zveme na Psychotalks.
Psychotalks jsou pravidelné měsíční přednášky pořádány ČASP (Českou asociací studentů psychologie).

Přednášející: Bc. Magda Kümmelová
Název přednášky: I umírání může být krásné… ale jak na to?

Anotace:
To se dozvíte na poutavé přednášce Bc. Magdy Kümmelové, ředitelky Jihočeského centra pomoci pro nevyléčitelně nemocné, jejich blízké a pro pozůstalé Modrá pomněnka, z.s.

Na mnoha kazuistikách z vlastní praxe i z osobních zkušeností lektorky si například ukážeme :

– Jak mluvit s nevyléčitelně nemocnými?
– Co pro ně můžeme ještě udělat?
– A co můžeme udělat pro sebe i pro další blízké nevyléčitelně nemocného?
– Jak se připravit na poslední chvíle s umírajícím?
– Jak prožít poslední okamžiky s tím, kdo umírá?

Doufáme, že nadcházející přednášky se Vám budou líbit a obohatí Vaše vědomosti.

Vstupné: dobrovolné

https://www.facebook.com/events/716191165446461/

Led
14
Po
TrueStory: Depresivní porucha
Led 14 @ 19:00 – 21:00

První beseda z cyklu #TrueStory bude věnována nejčastěji diagnostikované poruše nálady, tedy depresi. Podíl populace trpící depresí v ČR je 5 %. Výrazná část těchto lidí se však nevydá pro odbornou pomoc. Co je to vlastně ta deprese? Jak se projevuje a jak se dá léčit? O tom všem bude řeč.

Svůj příběh vám představí Martin, který má zkušenost s periodickou depresivní poruchou. Dozvíte se, jak to začalo, jak vypadá jeho léčba i co mu nejvíc pomohlo. Martin se s depresí poprvé setkal, když mu bylo 17 let, nyní studuje psychologii na Pedagogické fakultě UK a je lektorem workshopů Nevypusť duši pro středoškoláky.

Z odborného pohledu vám depresi představí Ivana, studentka posledního ročníku magisterského programu psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ivana rovněž lektoruje workshopy Duševní zdravovědy pro středoškoláky. Jaké jsou nejnovější trendy v léčbě? Je deprese dědičná? A jak se projevuje u dětí a teenagerů?

Bude velký prostor pro otázky a na památku si můžete odnést třeba našich 7 zásad zdravé psychohygieny nebo Manuál pro blízké, který radí, jak jednat s člověkem, který má psychické obtíže.

Vstup zdarma, registrace nutná >> http://bit.ly/Registrace_14-01-19


Besedu pro vás připravil tým neziskové organizace Nevypusť duši, který tvoří mladí psychologové, lékaři, neurovědci, sociální pracovníci a studenti těchto oborů. Zároveň jsou jeho součástí i psychiatričtí pacienti a lidé se zkušeností s duševním onemocněním v mladém věku. Nevypusť duši šíří fakta, boří mýty a ukazuje, jak pečovat o duševní zdraví. Zdůrazňuje důležitost prevence – radí lidem, jak nevypustit duši, sdílí osobní příběhy a podporuje včasné vyhledání odborné pomoci při duševních obtížích.

https://www.facebook.com/events/213856449506869/

Led
21
Po
PhD existence: Tělo a mysl
Led 21 @ 0:00 – Led 22 @ 23:59

“Tělo není pouhým dopravním prostředkem pro hlavu,” řekl sir Kenneth Robinson.

Bohužel, zvláště lidem v akademickém prostředí se stává, že mají tendenci tuhle pravdu přehlížet. A co vy? Jaký vztah má vaše hlava k tělu? Nebo tělo k hlavě? Co k tomu může říct soudobá věda? Co k tomu můžete říct vy?

Nenechte si ujít IX. ročník konference PhD existence, kde se zaměříme na unikátní propojení těla a mysli. Zúčastnit se můžete aktivně i pasivně. Budeme se na vás těšit v olomouckém Konviktu v termínu 21. 1. – 22. 1. 2019.

Mrkněte na náš web, docela jsme ho vylepšili: https://phdexistence.cz/. Podmínky pro příspěvky jsou uvedeny pod záložkou Registrace. Jako každý rok budeme usilovat o indexaci sborníku z konference ve Web of Science (v čemž jsme doposud byli úspěšní), čímž váš příspěvek může získat také ohlas přesahující pouhé vystoupení na konferenci.

Honí se vám v mysli nějaká otázka? Třeba i otázka “na tělo”? Pohněte tělem a napište nám.

Tak na viděnou v Olomouci!

https://www.facebook.com/events/1152067374943609/

Led
25
Psychoanalýza pro sebepoznání, Brno
Led 25 @ 9:00 – 16:00

Psychoanalýza je psychoterapeutický směr, psychologická teorie a zároveň metoda léčby, která je stále živá a neustále se rozvíjí. Její základní myšlenky vycházejí z díla Sigmunda Freuda a jeho dalších pokračovatelů. Tento kurz nabízí jednu z možností, jak nahlížet do hlubin lidské duše a podpořit tak své vlastní sebepoznání či pomoci sebepoznání rozvíjet u klientů.

Psychoanalýza je dlouhodobější práce, která se formou různých psychoanalytických technik snaží porozumět lidské psychice a léčbě psychických potíží. Odkrývá staré nevědomé aspekty duševního fungování, které považuje ve většině případů za příčinu problémů a psychických poruch. Hlavním smyslem psychoanalýzy je porozumět nevědomým aspektům mysli v souvislosti s životním děním člověka a jeho potížemi. Toto odkrývání lidských hlubin je také hlubokou formou sebepoznávání a dalšího seberozvoje.

Termín: 25. 1. 2019
Čas: 09.00 – 16.00
Délka kurzu: 8 vyuč. hodin
Místo konání: CETERAS – Centrum terapeutických služeb, Palackého 8, Brno
Maximální počet účastníků: 15
Lektor kurzu: Mgr. et Bc. Vladimír Sácký, psychoterapeut, psycholog
Cena kurzu: 2.400 Kč, pro studenty/samoplátce a účastníky našich předchozích kurzů sleva 10% (do poznámky v přihlášce uveďte titul slevy)
Cíle kurzu
Kurz je základním stavebním kamenem pro porozumění fungování vlastní psychiky a psychiky druhých lidí. Je zaměřen na seznámení s psychoanalýzou a psychoanalytickou psychoterapií. Posluchači kurzu se dozví o základech psychoanalýzy, o tom jak se z hlubinného pohledu vyvíjí naše osobnost, jaké používáme obranné mechanismy a jak jsou sny důležité pro sebepoznání. Poznají základní psychoanalytické techniky práce s klientem a sebou samým. Základní teoretické myšlenky jsou zasazeny do praktických ukázek, kazuistik
a příkladů z praxe.

Obsah
Co je to psychoanalýza a psychoanalytická psychoterapie (S. Freud a ti druzí)
Psychosexuální vývoj osobnosti a psychoanalytické modely myslí (co je vědomé a co je nevědomé)
Ego-obranné mechanismy (snaha o zachování rovnováhy v naší psychice)
Základní psychoanalytické techniky (jejich využití k sebepoznání a poznání druhých)
Analýza snů (ukázky snů, jejich analýza a práce s vlastním snem)
Komu je kurz určen
Tento jednodenní zážitkový kurz je určený pro pomáhající profese, ale také pro širokou veřejnost:

psychology, psychoterapeuty,
pedagogy, sociální pracovníky
kouče
studenty
široká veřejnost
Info o lektorovi: Mgr. et Bc. Vladimír Sácký, psychoterapeut, psycholog

Na Ostravské univerzitě vystudoval obor sociální práce s poradenským zaměřením a následně jednooborovou psychologii. Získal státní zkoušky z pedagogiky a didaktiky oboru. Absolvoval dlouhodobý psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii v Institutu Aplikované Psychoanalýzy (v rozsahu 850 hod.) a tam též supervizní výcvik v psychoanalytické psychoterapii (v rozsahu 50 hod.). V roce 2015 vykonal odbornou stáž v Psychiatrické nemocnici v Opavě na odd. pro doléčování, rehabilitace a resocializace u pacientů s psychotickou zkušeností. Absolvoval Základní kurz psychosociální rehabilitace pro práci s lidmi s duševním onemocněním (Zahrada 2000 z.s.). Pracuje jako psychoanalytický psychoterapeut v soukromé praxi, kde se zaměřuje na práci s lidmi s neurotickým onemocněním a poruchami osobnosti. Dále pracuje jako psychoterapeut v domově se zvláštním režimem pro osoby s psychotickým onemocněním, kde vede edukační skupiny a provádí individuální psychoterapii. Působí jako externí pedagog na Ostravské univerzitě na katedře psychologie. Dříve působil jako pedagog na ŠS a VOŠ, kde vyučoval psychologii, sociální práci, komunikační dovednosti a psychosociální výcvik. Dlouhodobě lektoruje a přednáší témata ze sociální práce, psychologie a aplikovaných oblastí. Je členem Institutu Aplikované psychoanalýzy, České asociace pro psychoterapii a Slovenské společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii.

https://www.facebook.com/events/610746402679573/

Úno
8
Psychologie sériových vrahů v Karviné
Úno 8 @ 17:00 – 19:00

Populární přednášková tour Dr. Andreje Drbohlava – autora knižních bestsellerů o temnotě lidské duše.

Kdo je sériový vrah? Jak myslí? Jak žije? Jaká je jeho životní cesta? Proč v některých lidech zvítězí zlo?

Andrej Drbohlav se dlouhodobě věnuje analýze profilu mnohonásobných vrahů a dalším extrémním formám behaviorální patologie a psychopatologie. Jeho přednášky jsou velmi oblíbené díky srozumitelnosti se kterou představuje příčiny vzniku, životní cesty a temné duše psychopatů, násilníků a vrahů na reálných příkladech tuzemské i světové kriminalistiky či z praxe.

Lidská duše je rozlehlá, rozmanitá a pestrobarevná krajina, která vytváří jemné, ale i velmi hrubé rozdíly mezi všemi lidmi a činí každého člověka zcela jedinečným. Je to fascinující a stále jen málo probádaný svět. Přijďte na malou chvíli nahlédnout do temných zákoutí zla a klikaté životní cesty vzdorovitých, pokřivených a rozmanitě zneužívaných dětí, které vyrostly ve skutečná monstra.

Zváni jsou studenti i odborníci z oblasti psychologie, etopedie, sociologie, behaviorální či sociální patologie, psychiatrie či kriminalistiky, stejně tak širší veřejnost se zájmem o stinné stránky lidské psychiky, obtížného dětství, dozrávání a patologie lidské duše.

Po přednášce proběhne prodej knih „Psychologie sériových vrahů“ a „Psychologie masových vrahů“ spolu s autogramiádou Andreje Drbohlava.

Pořádá: Institut behaviorálních studií IBSARO

www.andyreiben.com

www.seriovivrazi.cz

www.facebook.com/reiben.andy/

https://www.facebook.com/events/310605126409188/

Úno
12
Út
Sebepoznání – sebeřízení a motivace, Ostrava
Úno 12 @ 9:00 – Úno 13 @ 16:00

Cílem semináře je osobností rozvoj účastníků porozumění sebe samému a druhým. Prostřednictvím vlastního zážitkového učení si účastníci ujasní své silné stránky, na kterých mohou stavět a určí prostor pro osobnostní rozvoj a poznají, jak sami ovlivňují vztahy se svým okolím.

Seminář probíhá interaktivní formou – moderovaná diskuze, modelové situace, brainstorming, ukázky technik a jejich rozbor, vlastní práce.

Termín: 12.-13.2.2019
Čas: zahájení 9.00 hod., prezentace účastníků od 8:30 hod.
Délka kurzu: 16 vyučovacích hodin (2 dny)
Místo konání: Škola manažerského rozvoje s.r.o., Dvorní 756/9, 708 00 Ostrava-Poruba
Maximální počet účastníků: 15
Akreditace kurzu: MŠMT DVPP č. MSMT- 6215/2017-2-474
Lektor kurzu: PhDr. Sylvie Navarová
Cena kurzu: 4.600 Kč, pro studenty sleva 10% (do poznámky v přihlášce uveďte titul slevy)

Cíle kurzu
Získání náhledu na různé typy temperamentu – vaše silné stránky a rezervy / přínosy pro týmovou práci a možná omezení.
Inspirace pro komunikaci s druhými – odhalíte své přednosti, předsudky a stereotypy.
Ujasnění si, jak předcházet nedorozumění mezi kolegy, žáky, s rodiči, partnery.
Podívat se na svůj život v širších souvislostech a získání inspiraci pro zvýšení osobní pohody.
Uvědomění si provázanosti psychiky a těla, potřeby pečovat o sebe i vztahy s druhými
Dovednost pracovat s různorodým kolektivem klientů/žáků díky efektivní komunikace, zvládání konfliktních situací a schopnosti zaujmout prezentovanými projekty.

Obsah
Sebepoznání

Úvodní sebeprezentace – práce se stereotypy vnímání
Škála osobního rozvoje a rozvoje vztahů s druhými (vstup)
Mapa osobní výkonnosti – individuální práce ve skupině
Orientační test temperamentu a řízená diskuse o výhodách a rezervách
Vlastnosti, schopnosti, dovednosti

Analýza vnitřních zdrojů – individuální práce ve skupině
Význam emoční inteligence
IQ vs. EQ
Týmová hra a rozbor jejího průběhu z pohledu využití emoční inteligence
Různé způsoby myšlení – myšlenkové mapy, předsudky
Jak si lidé hrají – představení konceptu E. Berne
Identita a vlastní motivace

Sebevnímání, sebepojetí a pohled druhých lidí
Role, které zastáváme
Motivace k práci – test a rozbor formou řízené diskuse
Každý to má jinak – individuální a skupinová hra
Osobní motivace
Škála osobního rozvoje a rozvoje vztahů s druhými (výstup)

Komu je kurz určen
Psychologům, sociálním pracovníkům, poradcům, koučům, lektorům, pedagogům

V rámci Šablon je program je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol a středních škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků.

Číslo a název aktivity:

I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin, SC 1 (02.3.68.1)

III/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, SC 2 (02.3.68.2)

IV/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků VOŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin, SC 2 (02.3.68.2)

Info o lektorovi: PhDr. Sylvie Navarová

https://www.facebook.com/events/270574696958481/

Úno
21
Čt
Schizofrenie, předsudky versus osobní zkušenost – s J. Jašíkem
Úno 21 @ 18:00 – 21:00

Beseda s Jindrou Jašíkem, autorem knihy CESTA ZE SCHIZOFRENIE, která se stala také úspěšným projektem na crowdfundingovém serveru Startovač.

Jindra Jašík bude mluvit nejen o vzniku knihy, ale především o své cestě z „nevyléčitelné“ duševní nemoci pomoci pouze psychologických prostředků. „Prošel jsem cestou schizofrenie tam i zpět a svým poznáním chci přispět nejen k jejímu lepšímu pochopení, ale především pomoci diagnostikovaným,“ říká Jindra Jašík.

Ke knize napsal i doslov uznávaný psychoterapeut Pjér la Šéz, který o knize říká: „„Myslím, že jako praktická příručka pro překonání schizofrenie psychologickými prostředky je ta kniha naprosto skvělá. Až bude na světě, určitě ji budu doporučovat lidem, kteří přemýšlejí nad vysazením psychofarmak a plni strachu a váhavosti nevědí, kudy by se vlastně měli vydat. Kniha může být vysoce užitečná také pro příbuzné a blízké osoby těch, kdo se nacházejí v akutním stadiu.“

Vstupné je dobrovolné.

https://www.startovac.cz/projekty/cesta-ze-schizofrenie/

Knihu lze objednat zde: https://www.schizahelp.cz/objedn%C3%A1vka-knihy.php

https://www.facebook.com/events/379792129248289/

Úno
26
Út
Stres, bůček & terapie
Úno 26 @ 17:30 – 20:30

Zveme vás na benefiční moderovanou diskuzi na téma, jak ovlivňuje jídlo naši psychiku a jak spolu strava a hlava souvisí. Bude se diskutovat také o tom, zda může dobrý terapeut nahradit antidepresiva nebo o tom, jak se projíst k lepšímu životu. 🥬🍕

A rovnou jsme přizvali odborníky jako je uznávaný a veselými vtipy oplývající psychiatr Radkin Honzák, specialistka na zdravotní prevenci a výživu PharmDr. Margit Slimáková nebo zkušená psycholožka Yvonna Lucká. Celým večerem vás bude provázet paralympijský cyklista Jiří Ježek.

Udělejte svým blízkým radost!🎁 Lístky za 490,- Kč zakoupíte zde: http://bit.ly/StresBucekTerapie nebo v předprodeji na pokladnách kin BIO | OKO, Kino Světozor a Kino Aero.

Všichni naši hosté se vzdali nároku na honorář a výtěžek z akce podpoří Sociální kliniku. Děkujeme! 🧡

https://www.facebook.com/events/2180864825513373/

Dub
5
Konference Gestalt psychoterapie 2019 / Mikulov
Dub 5 @ 17:00 – Dub 6 @ 13:00

Srdečně Vás zveme na 6. Českou a 3. Česko-Slovenskou konferenci Gestalt psychoterapie a intenzivní pre-konferenční workshopy se zahraničními hosty, které pro vás organizuje Česká společnost pro Gestalt terapii (www.csgt.cz) ve spolupráci se Slovenskou asociáciou pre Gestalt terapiu (www.sagt.sk). Obě akce se uskuteční v půvabném prostředí vinařského městečka Mikulov v hotelu Galant***.

T E R M Í N
Konference: 5.-7.4. 2019 (pátek-neděle)
Pre-konferenční workshopy: 3.-5.4. 2019 (středa-pátek)

H O S T É
Je nám ctí a potěšením, že naše pozvání přijaly Jasenka Pregrad (Chorvatsko), Nancy Amendt-Lyon (Rakousko), Talia Bar-Yoseph Levine (Izrael). S dalšími inspirativními hosty ještě jednáme.

A K R E D I T A C E
Konference bude akreditována Českou lékařskou komorou a Asociací klinických psychologů.

R E G I S T R A C E
Registrace bude spuštěna 1.9. 2018. Early-bird registrace za zvýhodněnou cenu bude uzavřena 30.11. 2018.
Registrační formulář naleznete zde: http://csgt.cz/konference/registrace-krok-1-forma-a-uhrada-ucasti/

A K T I V N Í Ú Č A S T
Váš příspěvek na konferenci může mít jednu z těchto forem:
• přednáška 45 minut (30 minut prezentace + 15 minut diskuze)
• workshop 90 minut
• workshop 2×90 minut
Své příspěvky přihlašujte zde: http://csgt.cz/konference/aktivni-ucast. Uzávěrka přihlášek je 30.11. 2018.

Děkujeme, že s námi budete konferenci spoluvytvářet!

K O N T A K T
www.csgt.cz/konference
konference@csgt.cz

https://www.facebook.com/events/497997767309680/?event_time_id=497997783976345

Konference Gestalt psychoterapie 2019 / Mikulov
Dub 5 @ 17:00 – Dub 6 @ 13:00

Srdečně Vás zveme na 6. Českou a 3. Česko-Slovenskou konferenci Gestalt psychoterapie a intenzivní pre-konferenční workshopy se zahraničními hosty, které pro vás organizuje Česká společnost pro Gestalt terapii (www.csgt.cz) ve spolupráci se Slovenskou asociáciou pre Gestalt terapiu (www.sagt.sk). Obě akce se uskuteční v půvabném prostředí vinařského městečka Mikulov v hotelu Galant***.

T E R M Í N
Konference: 5.-7.4. 2019 (pátek-neděle)
Pre-konferenční workshopy: 3.-5.4. 2019 (středa-pátek)

H O S T É
Je nám ctí a potěšením, že naše pozvání přijaly Jasenka Pregrad (Chorvatsko), Nancy Amendt-Lyon (Rakousko), Talia Bar-Yoseph Levine (Izrael). S dalšími inspirativními hosty ještě jednáme.

A K R E D I T A C E
Konference bude akreditována Českou lékařskou komorou a Asociací klinických psychologů.

R E G I S T R A C E
Registrace bude spuštěna 1.9. 2018. Early-bird registrace za zvýhodněnou cenu bude uzavřena 30.11. 2018.
Registrační formulář naleznete zde: http://csgt.cz/konference/registrace-krok-1-forma-a-uhrada-ucasti/

A K T I V N Í Ú Č A S T
Váš příspěvek na konferenci může mít jednu z těchto forem:
• přednáška 45 minut (30 minut prezentace + 15 minut diskuze)
• workshop 90 minut
• workshop 2×90 minut
Své příspěvky přihlašujte zde: http://csgt.cz/konference/aktivni-ucast. Uzávěrka přihlášek je 30.11. 2018.

Děkujeme, že s námi budete konferenci spoluvytvářet!

K O N T A K T
www.csgt.cz/konference
konference@csgt.cz

https://www.facebook.com/events/497997767309680/

Dub
11
Čt
7. Konference ČAP: Příběh české psychoterapie 1989 – 2019
Dub 11 @ 13:13 – 18:00

30 let | 10 směrů | 10 osobností | 10 příběhů

30 let svobodného vývoje české psychoterapie stojí za ohlédnutí a reflexi. Víme, že česká psychoterapie zde byla i před rokem ’89… a bude tu i po roce 2019. Také víme, že u nás aktivně působí instituty dalších směrů, než je oněch deset oslovených. Při přemítání, koho pozvat jako hlavní přednášející, jsme se snažili pozvat reprezentanty těch směrů, které se etablovaly během 90. let.

https://www.facebook.com/events/1124479677702159/

 
 

Přidat akci:

eyJpZCI6IjkiLCJsYWJlbCI6IlBcdTAxNTlpZGVqIGFrY2kiLCJhY3RpdmUiOiIxIiwib3JpZ2luYWxfaWQiOiI0IiwidW5pcXVlX2lkIjoidmJuMjNhIiwicGFyYW1zIjp7ImVuYWJsZUZvck1lbWJlcnNoaXAiOiIwIiwidHBsIjp7IndpZHRoIjoiMTAwIiwid2lkdGhfbWVhc3VyZSI6IiUiLCJiZ190eXBlXzAiOiJub25lIiwiYmdfaW1nXzAiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8wIjoiI2NkY2RjZCIsImJnX3R5cGVfMSI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzEiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8xIjoiI2NkY2RjZCIsImJnX3R5cGVfMiI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzIiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8yIjoiIzU2OGI5ZSIsImJnX3R5cGVfMyI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzMiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8zIjoiI2ZmODA3YyIsImZpZWxkX2Vycm9yX2ludmFsaWQiOiIiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnIjoiRFx1MDExYmt1amVtZSEiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnX2NvbG9yIjoiIzNmYjBjNiIsImhpZGVfb25fc3VibWl0IjoiMSIsInJlZGlyZWN0X29uX3N1Ym1pdCI6IiIsInRlc3RfZW1haWwiOiJpbmZvQHBzeWh1Yi5jb20iLCJleHBfZGVsaW0iOiI7IiwiZmJfY29udmVydF9iYXNlIjoiIiwicHViX3Bvc3RfdHlwZSI6InBvc3QiLCJwdWJfcG9zdF9zdGF0dXMiOiJwdWJsaXNoIiwicmVnX3dwX2NyZWF0ZV91c2VyX3JvbGUiOiJzdWJzY3JpYmVyIiwiZmllbGRfd3JhcHBlciI6IjxkaXYgW2ZpZWxkX3NoZWxsX2NsYXNzZXNdIFtmaWVsZF9zaGVsbF9zdHlsZXNdPltmaWVsZF08XC9kaXY+In0sImZpZWxkcyI6W3sibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6Ik9ka2F6IG5hIGFrY2kiLCJodG1sIjoidXJsIiwidmFsdWUiOiIiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibmFtZSI6Ik9ka2F6IiwiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsImRpc3BsYXkiOiJyb3ciLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImRlZl9jaGVja2VkIjoiMCJ9LHsibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6IkRvcGxcdTAxNDh1alx1MDBlZGNcdTAwZWQgaW5mbyAodm9saXRlbG5cdTAwZTkpIiwiaHRtbCI6InRleHRhcmVhIiwidmFsdWUiOiIiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIwIiwibmFtZSI6ImluZm9ybWFjZSIsImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJkaXNwbGF5Ijoicm93IiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiZGVmX2NoZWNrZWQiOiIwIn0seyJsYWJlbCI6Ik9kZXNsYXQiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6IiIsImh0bWwiOiJzdWJtaXQiLCJ2YWx1ZSI6IiIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAiLCJuYW1lIjoib2Rlc2xhdCIsImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNiIsImRpc3BsYXkiOiIiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiJ3aWR0aD1cIjUwJVwiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiZGVmX2NoZWNrZWQiOiIwIn0seyJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiXCJcIiIsImh0bWwiOiJoaWRkZW4iLCJ2YWx1ZSI6IiIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAiLCJuYW1lIjoibmljIiwiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwiZGlzcGxheSI6InJvdyIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiZGVmX2NoZWNrZWQiOiIwIn1dLCJvcHRzX2F0dHJzIjp7ImJnX251bWJlciI6IjQifX0sImltZ19wcmV2aWV3Ijoic2ltcGxlLXdoaXRlLnBuZyIsInZpZXdzIjoiMTIxOTQiLCJ1bmlxdWVfdmlld3MiOiI0MjMyIiwiYWN0aW9ucyI6IjQ3Iiwic29ydF9vcmRlciI6IjAiLCJpc19wcm8iOiIwIiwiYWJfaWQiOiIwIiwiZGF0ZV9jcmVhdGVkIjoiMjAxNi0wNS0wMyAxMzowMTowMyIsImltZ19wcmV2aWV3X3VybCI6Imh0dHA6XC9cL3N1cHN5c3RpYy00MmQ3Lmt4Y2RuLmNvbVwvX2Fzc2V0c1wvZm9ybXNcL2ltZ1wvcHJldmlld1wvc2ltcGxlLXdoaXRlLnBuZyIsInZpZXdfaWQiOiI5XzU4NjM0OSIsInZpZXdfaHRtbF9pZCI6ImNzcEZvcm1TaGVsbF85XzU4NjM0OSIsImNvbm5lY3RfaGFzaCI6ImNiNWJhYmE3Y2IxNDBmOWExYzkyNDcwNmZkMzkwYzNlIn0=

Komentáře jsou uzavřeny.