Akce

Osudy velkých lidských skupin 1918 – 2018 @ Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Říj 18 @ 17:00 – Říj 21 @ 16:00
17:00
Osudy velkých lidských skupin 1918-2018 je téma mezinárodní mezioborové konference. Stoleté výročí novodobé státnosti Čechů a Slováků, a hluboká proměna naší společnosti a celé Evropy vytváří potřebu zvážit význam tohoto století.Letos, v roce 2018 si připomínáme několik výročí, jak se odehrávala:1918 konec 1. světové války, založení Československa, 1938 Mnichovská dohoda – či spíše zrada dohody předchozí, 1948 dobrovolný nástup totalitního systému pro Čechy a Slováky, 1948 založení státu Izrael, 1968 Pražské jaro-pokus o nenásilné osvobození z totalitního režimu, ukončený jeho násilným obnovením, 1988 počátek rozpadu totalitního východního bloku.Jak tedy můžeme rozumět lidskému skupinovému chování? Co můžeme činit, abychom si zachovali svobodu, zdraví, životy? Podobnými otázkami se budou zabývat skupinoví analytici, historici, psychologové, psychoanalytici, sociologové, politici, antropologové – a další vědci, praktici, publicisti a studenti. Smyslem konference je přinést jak vědecké poznání, tak zkušenost praxe.Konference bude uvedena slavnostními přednáškami, které prosloví Pavel Rychetský a Cyril Hoschl. V předvečer konference bude udělena PRIX IRENE . Tato cena je udělována každý rok jedinci, který se mimořádně zasloužil o tvorbu míru mezi různými lidskými skupinami Prix Irene je tedy již šestnáct let inspirována podobnou myšlenkou jako letošní konference. Účastníci večera PRIX IRENE se setkají také s laureáty z let dřívějších a společně zažijí hudbu-univerzální jazyk lidských skupin.V rámci konference budou představeny související knižní tituly. Bude uveden třetí svazek díla SOCIÁLNÍ NEVĚDOMÍ u osob, skupin a společností (v českém překladu) za přítomnosti editorů Earla Hoppera a Haima Weinberga a některých autorů.Konference přináší jedinečnou příležitost dialogu mezi odborníky různého zaměření, dialogu na témata nezbytná pro další existenci současného člověka v rámci jeho skupiny.https://www.facebook.com/events/1658180654307408/
4. ročník Konference stárnutí @ Syllabova posluchárna, 3. lékařská fakulta, Praha
Říj 19 – Říj 20 celý den
4. ročník Konference stárnutí @ Syllabova posluchárna, 3. lékařská fakulta, Praha | Hlavní město Praha | Česko
0:00
Konference je určena pro výměnu poznatků převážně post­gra­duál­ních studentů, kteří se zabývají otázkami spojenými s prodlužováním lidského života a stárnutím společnosti. K aktivní i pasivní účasti jsou vítáni všichni zájemci, nejenom studenti, ale i odborníci z řad výzkumných či akademických pracovníků a praxe. Alzheimer nadační fond vyhlašuje soutěž o 4 nejlepší originální příspěvky zpracovávající téma související s Alzheimerovou nemocí či příbuznými tématy, prezentované v rámci této konference. Registrace a další informace na internetových stránkách: www.konferencestarnuti.cz, e-mailu: konferencestarnuti@gmail.com či na Facebooku.
20:00
V Duck Baru proběhne diskuze se socioložkou a publicistkou Jiřinou Šiklovou, která bude vedena na téma užívání halucinogeních látek. Zejména se zaměříme na LSD, se kterou se v Československu začalo v 60. letech hojně experimentovat a Jiřina Šiklová patřila mezi první uživatele této látky. V širších souvislostech nám tedy představí pozadí těchto pokusů, dopadu látky na psychiku člověka a jeho vnímání. Součástí diskuze bude i projekce dokumentu LSD Made in ČSSR.Vstup dobrovolný.https://www.facebook.com/events/229695597900561/
Odborné semináře 2018 @ Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Říj 23 @ 14:00 – 16:00
14:00
Všechny nabízené semináře jsou určeny pro studenty UP zejména učitelských studijních oborů.Všem studentům UP jsou přístupny semináře nabízené všemi fakultami a jsou poskytovány ZDARMA.Každý student se může zúčastnit neomezeného počtu seminářů dle individuálního zájmu.Na závěr projektu obdrží účastníci certifikáty o absolvování seminářů. Rozpis seminářů a bližší informace, jakož i semináře nabízené dalšími fakultami najdete zde: https://www.pdf.upol.cz/student/odborne-seminare-2018/Většina seminářů se koná ve staré aule od 14:00 do 16:00: 9. 10. Komunikace, hlas, řeč a sluch dospívajících v moderní praxi učitelských i neučitelských oborů (doc. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.)11.10. Spolupráce učitelů, speciálních pedagogů a rodičů na diagnostice a podpoře žáků s poruchami chování a emocí (Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D.)16.10. Proč patří YouTube do společenských věd (Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D.)17.10. Dětská literatura v anglicky mluvících zemích (Mgr. Andrea Hoffmanová, Ph.D.)23.10. Vědecké důkazy v pedagogickém výzkumu (doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.)25.10. Jak se vyhnout nejčastějším jazykovým problémům při komunikaci v angličtině (Mgr. Linda Chmelařová, Ph.D.;Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.)30.10. Virtualizační technologie a jejich využití (nejen) ve vzdělávání (doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.)01.11. Poruchy autistického spektra (Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D.;Mgr. Monika Smolíková)06.11. Možnosti využití obrázků v cizojazyčné výuce (PhDr. Ivona Domischová, Ph.D.)07.11. Učitel ve světě financí aneb finanční gramotnost ve škole (Ing. Alena Opletalová, Ph.D.)08.11. Komunikační dovednosti a komunikační strategie použitelné ve školním prostředí (Mgr. Dominika Provázková Stolinská, Ph.D.)13.11. Využití statistických metod při zpracování akčních výzkumů (doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.)14.11. Inkluzivní jazykové vzdělávání (PhDr. Ivona Domischová, Ph.D.)15.11. Mezipředmětové vztahy s matematikou – matematika kolem nás (Mgr. David Nocar, Ph.D.)20.11. Jak motivovat k výuce německého jazyka? (PhDr. Ivona Domischová, Ph.D.)21.11. Průmysl 4.0 a význam stavebnic Lego Education v obecně technickém vzdělávání – změněn název; původně Praxe obecně technického vzdělávání a Průmysl 4.0 (Mgr. Martin Havelka, Ph.D.;doc. PaedDr. Jiří Kropáč, CSc.)22.11. Užití Excelu ve statistice (doc. Mgr. Karel Pastor, Ph.D.)27.11. Využití alternativní a augmentativní komunikace v práci (budoucího)
Říj 24 @ 18:45 – 21:00
18:45
Večer s obrazy Jungových pacientů:Projekce obrázků s moderovanou diskusí. Neformální pokračování předchozích setkání s Elenou Pecenovou a Jiřím Karbanem Na výstavě obrazů jungových pacientů v institutu C. G. Junga v Curychu byla otevřena širokému publiku poprvé sbírka obrazů Jungových pacientů a pacientek, kterou se v rámci připravovaného semináře probereme.K nahlédnutí bude i publikace, která vyšla v rámci výstavy.Vstupné dobrovolnéNa akci není třeba se předem registrovat Prosíme o dochvilnosthttps://www.facebook.com/events/668165416896757/
Výzkum mozku a mysli @ Univerzitní kino Scala
Říj 25 @ 13:30 – 17:00
13:30
Baví Vás věda? Chcete se dozvědět, co se odehrává v hlubinách lidské mysli? Máte rádi příjemné prostředí kina Scala?Přijďte si rozšířit své vědecké obzory na prezentaci CEITECu pro studenty s názvem Výzkum mozku a mysli.PROGRAM: 13:30–14:00 Představení Centra neurověd (prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.)Představení výzkumných skupin působících v rámci programu:14:00–15:00 Aplikované neurovědy (Prof. MUDr. Irena Rektorová, PhD.)15:00–16:00 Behaviorální a sociální neurovědy (Prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD.)16:00–17:00 Multimodální a funkční neurozobrazování (Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.)Bližší program dodáme před akcí.Těšíme se na Vás.https://www.facebook.com/events/295358991194489/
Říj 25 @ 16:00 – 19:00
16:00
Víš že stejně důležitý návyk, jako mytí rukou, je péče o tvou duši? Vnímáš kde ti hlava stojí? Dokážeš aktivně odpočívat tělem i duší? Je naprosto v pořádku, se občas v pořádku necítit. Nauč se s námi několik zásad psychohygieny pod vedením trenérů z katedry psychologie naší filozofické fakulty. Akci zaštiťují studentské organizace IFMSA a ČASP. Pozor kapacita je omezená na 12 míst. Místo konání : Teoretické ústavy, Centesimo, místnost 2.117Čas konání : 25.10.2018, 16:00S sebou polštář na sezení! Formulář pro přihlašování zveřejníme brzy!Těšíme se na vás! IFMSAhttps://www.facebook.com/events/490983244717983/
19. ročník konference Integrativní přístup v terapii psychóz @ Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
Lis 1 @ 9:00 – Lis 2 @ 17:00
9:00
ONDŘEJOVSKÁ KONFERENCE Dne 1. a 2. listopadu 2018 se pořádá 19. ročník Ondřejovské konference Integrativní přístup v terapii psychózLetošní ročník bude na téma: PSYCHÓZA A VZTAHYProgram ke stažení zde: https://1url.cz/7Mrd7Akreditováno: ČLK, AKP, ČASPoplatky za konferenci: 1000Kč/1 den, 1500Kč/2 dny, studenti a důchodci mají 50% slevu. Poplatky zasílejte na účet: 43-8996260297/0100, Var. S. 2018, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.Přihlášky posílejte a další informace žádejte na: konference@ondrejov.czhttps://www.facebook.com/events/607226479627293/
13:00
Zveme vás na výjimečný seminář s prof. J. HoráčkemPacienti s pokročilým závažným onemocněním častěji trpí depresí, úzkostí, pocity bezmoci a ztráty smyslu/hodnoty života. Někteří mohou mít pocit, že jejich život už nemá cenu a přejí si zemřít. Dostupná léčba depresivních a úzkostných stavů často v této populace pacientů selhává. Řada studií prokázala účinnost halucinogeny asistované psychoterapie (zkušenost vyvolaná jednorázovým podáním psylocibinu) u pacientů s nádorovým onemocněním. Terapie účinně pomohla pacientům kultivovat smysl, existenciální a spirituální well-beeing, porozumění a přijetí blížícího se úmrtí. Zájemce o přednášku prosím o potvrzení účasti předem na e-mail: michal.kouba@uhkt.cz (pro případnou změnu místnosti při větším zájmu)https://www.facebook.com/events/529453840850042/
Lis 5 @ 18:00 – 21:00
18:00
Srdečně vás zvu na setkání s tím, před čím stále tolik lidí utíká – konečnost, pomíjivost, smrt. Jedna z největších učitelek v lidském životě. Jak s ní navázat kontakt? Jak žít v její přítomnosti? Co mi dává, co mi bere, co mi ukazuje?Čeká vás sdílení nebo jen naslouchání v krásném prostředí Naživo, v kruhu lidí, kteří mají odvahu s tímto tématem být a prozkoumat jej hlouběji. Nikdo nemusí nic říkat. Můžete jen poslouchat a vnímat. Nechat, ať se vás to dotkne.Dostanete také užitečné praktické informace a materiály, které s vámi zůstanou a mohou být dalším průvodcem.*Kapacita setkání je omezena na 15 osob.*Nutná registrace předem:https://goo.gl/forms/MSenBLZUKpFNyFmR2*Cena: 400 Kč (platí se hotově na místě)V ceně jsou zahrnuty materiály a občerstvení.https://www.facebook.com/events/531312693978194/
Lis 8 @ 8:00 – Lis 9 @ 19:00
8:00
Jaké hodnoty vyznává současná postmoderní společnost? Jaké hodnoty jsou důležité pro děti a mládež? Nejen na tyto otázky bude hledat odpovědi konference Mládež a hodnoty 2018 s podtitulem „Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti“, kterou opět pořádá Katedra křesťanské výchovy Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého a Paidagogos – Spolek pro filosofii, teorii a praxi výchovy a vzdělávání pořádají 8. a 9. listopadu 2018.https://www.facebook.com/events/599066923768348/
Lis 8 @ 8:30 – 17:00
8:30
1.KONFERENCE O TERAPII DIVOČINOU V ČESKÉ REPUBLICE NÁVRAT KE KOŘENŮMNaším cílem je přiblížit účastníkům konference průběh terapeutických výprav do přírody využívaných k práci s rizikovou mládež. Hlavní body programu pokrývají témata spojená s vedením expedic, pobytem v přírodě, metodami, bezpečnostními riziky, legislativou a přístupem k různým cílovým skupinám. Součástí konference bude praktická „ochutnávka“ terapie divočinou. Zváni jsou především sociální pracovníci, psychologové, pedagogové a akademici, nicméně událost je otevřena i široké veřejnosti. Konference bude zahrnovat posterovou sekci.Datum: 8. 11. 2018 Místo: Olomouc (Poděbrady)PROGRAM 8:30 – 9: 30 – Prezence9:30 – 10:00 – Úvod, představení terapie divočinou10:00 – 10:30 – Dvacet let divočiny v terapii – J. Roberts – britská organizace Wilderness Foundation10:30 – 10:45 – Coffee break10:45 – 11:10 –M. Szeniawska (polská organizace Mierz Wysoko využívající přístup Wilderness Therapy)11:10 – 11:20 – Křest knihy “Terapie divočinou – praktický průvodce”11:20 – 11:30 – Coffee break11:30 – 12:00 – Představení výstupů „Terapie divočinou – praktický průvodce“ a kvalitativního12:00 – 13:00 – Oběd13:00 – 15:00 – Praktické workshopy15:00 – 15:30 – Coffee break a posterová sekce15:30 – 17:00 – Kulaté stoly, prostor pro diskuzi17:00 – Zakončení konferencePočet míst je omezen.Na konferenci je možné se přihlásit na tomto odkazu:https://docs.google.com/forms/d/1ccVm-9M30OhhVrbUZET3DygpufE3x6AlAxhFhGciwmk/edit?c=0&w=1Konferenční poplatek činí 300 Kč (cena zahrnuje oběd a elektronickou verzi „praktického průvodce“).https://www.facebook.com/events/337122663524974/
16:30
!!!!! PŘIDANÉ VSTUPENKY VYPRODANÉ!!!!!!!!!!!!! P O Z O R !!!!!!!Změna místa konání!!!! BVV Brno, ROTUNDA Pavilon AHned úvodem Vás MUDr. Radkin Honzák vyvede z omylu, že psychopat rovná se masový vrah. Vůbec ne. 20 % jich je za mřížemi (a to někteří za daňové podvody, nikoliv za mord) a 80 % běhá mezi námi. Povolání s nejvyšší koncentrací psychopatů jsou prý předseda představenstva, právník, obchodní zástupce, chirurg, šéfkuchař, státní úředník, politik a, k našemu velkému překvapení, novinář.Psychopati tvoří 1 % populace a ti úspěšní vyčnívají z davu. Jsou charismatičtí, výřeční, sebejistí, úspěšní. Jsou chytrými manipulátory, kteří lidi ve svém okolí využívají k dosažení svých cílů. Jak říká psychiatr Radkin Honzák, psychopat vás zkrátka ukecá. A to i k něčemu, co pro vás vůbec nemusí skončit dobře. Psychopat nemá emoce, necítí výčitky a nepociťuje strach.Více v přednášce MUDr. Radkina Honzáka, ve čtvrtek 8. 11. 2018 v 16:30 BVV, rotunda pavilon AČást výtěžku z prodaných vstupenek bude věnovaná organizaci DOTYK 2 Raná péče pro děti s autismem, sociální rehabilitace pro duševně nemocnéhttp://www.dotyk2.cz/vstupenky:https://ticbrno.cz/predprodej/titul-psychopati-okolo-nashttps://www.facebook.com/events/2296710753948822/
Lis 10 @ 9:15 – 18:00
9:15
Festival dětské psychologie je určen pro všechny rodiče, prarodiče, učitele, ale i všechny ty, které zajímá výchova a vývoj dětí. Přední odborníci a zajímavé osobnosti nabídnou poutavé a praktické přednášky o vývoji a výchově dětí.Co víme o výchově dětí v 21. století a jak to uplatnit v praxi? Jak rozvíjet dětské talenty? Co by děti měly a neměly jíst, aby se správně vyvíjely? Jak dětem neuškodit digitálními technologiemi? Tato a další zajímavá a praktická témata na festivalu zazní.To vše se zajímavým doprovodným programem, kde si budete moci vyzkoušet různé pomůcky či techniky vyrábění s dětmi, nebo se dozvědět o nových knížkách o dětech a pro děti a hned si je i koupit. Více informací a registrace na www.detskapsychologie.czTěšíme se na vás!https://www.facebook.com/events/444855909254416/
Lis 10 @ 9:30 – 18:30
TEDxPrague 2018 Kotrmelce @ Forum Karlín | Hlavní město Praha | Česko
9:30
Stejně jako fyzické kotrmelce, i ty životní a profesní s námi můžou zahýbat všemi směry. Ovlivní naše sny, hodnoty a plány. Promění celý svět nebo jen to, jak ho subjektivně vnímáme. Ať už jsou jakékoliv, kotrmelce se neobejdou bez změny postoje, jisté dávky úsilí a špetky kuráže. Jste připraveni ocitnout se hlavou dolů a aspoň na chvíli změnit úhel pohledu? Více informací na: https://goo.gl/BfgkwM
Konference internetového poradenství @ Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci
Lis 12 @ 9:00 – 17:00
9:00
IV. Mezinárodní konference internetového poradenstvíAktuální problémy odborného sociálního poradenstvíKvalita v distančních formách poradenstvíZ.s. InternetPoradna.cz, Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením (APZP) pořádají již IV. ročník Mezinárodní konference internetového poradenství. Ta svým zaměřením tentokrát reflektuje vývoj odborného sociálního poradenství a jeho aktuální směřování směrem k distančním formám pomoci, které je nutné akceptovat jako odpověď na současný požadavek interaktivity a dostupnosti služeb. Protože tento trend klade významné požadavky na kontrolu kvality služeb jak ve formě face to face, tak v distančním prostoru, otevřeme konferenci pohledem na historii, vývoj, perspektivy a problémy poradenství pro OZP v ČR. Dále se budeme věnovat také tomu, jak a čím hodnotit kvalitu odborného sociálního poradenství pro OZP, čímž se dostaneme právě k palčivým otázkám distančního poradenství současné doby. Další hosté se tak budou zamýšlet nad tím, jaké potřeby z hlediska kvality současné distanční poradenství má, jaké požadavky se s digitalizací kontaktů nabízejí a jaké překážky se s ní z jejich pohledu pojí. Prostor bude přitom poskytnut jak organizacím, které se s distanční formou teprve seznamují a učí pracovat, tak těm, které mohou předávat své zkušenosti, a přesto, že internetové poradenství – jako způsob online pomoci klientovi – je v dnešní době poměrně dobře etablované a rozvinuté, stále hledají způsob, jak své distanční služby dále rozvíjet.Přihlášky k aktivní účasti zasílejte do 26. 10. 2018 na email katerina.rychla@internetporadna.cz. Přihlásit lze příspěvek v časové dotaci 30 min. s diskusí, případně workshop v časové dotaci 90 minut (zájemci o workshop k přihlášce připojí požadovaný seznam pomůcek či kancelářských potřeb, např. flipchart, lepící bločky, tužky, propisky, polštářky, apod.). Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení a titul přednášejícího (přednášejících), kontaktní údaje (email, telefon, adresu), organizaci, jejímž jménem bude příspěvek uveden, krátký medailonek přednášejícího a anotaci příspěvku v rozsahu max. 600 znaků. Přednášející

 
 

Přidat akci:

eyJpZCI6IjkiLCJsYWJlbCI6IlBcdTAxNTlpZGVqIGFrY2kiLCJhY3RpdmUiOiIxIiwib3JpZ2luYWxfaWQiOiI0IiwidW5pcXVlX2lkIjoidmJuMjNhIiwicGFyYW1zIjp7ImVuYWJsZUZvck1lbWJlcnNoaXAiOiIwIiwidHBsIjp7IndpZHRoIjoiMTAwIiwid2lkdGhfbWVhc3VyZSI6IiUiLCJiZ190eXBlXzAiOiJub25lIiwiYmdfaW1nXzAiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8wIjoiI2NkY2RjZCIsImJnX3R5cGVfMSI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzEiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8xIjoiI2NkY2RjZCIsImJnX3R5cGVfMiI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzIiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8yIjoiIzU2OGI5ZSIsImJnX3R5cGVfMyI6ImNvbG9yIiwiYmdfaW1nXzMiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8zIjoiI2ZmODA3YyIsImZpZWxkX2Vycm9yX2ludmFsaWQiOiIiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnIjoiRFx1MDExYmt1amVtZSEiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnX2NvbG9yIjoiIzNmYjBjNiIsImhpZGVfb25fc3VibWl0IjoiMSIsInJlZGlyZWN0X29uX3N1Ym1pdCI6IiIsInRlc3RfZW1haWwiOiJpbmZvQHBzeWh1Yi5jb20iLCJleHBfZGVsaW0iOiI7IiwiZmJfY29udmVydF9iYXNlIjoiIiwicHViX3Bvc3RfdHlwZSI6InBvc3QiLCJwdWJfcG9zdF9zdGF0dXMiOiJwdWJsaXNoIiwicmVnX3dwX2NyZWF0ZV91c2VyX3JvbGUiOiJzdWJzY3JpYmVyIiwiZmllbGRfd3JhcHBlciI6IjxkaXYgW2ZpZWxkX3NoZWxsX2NsYXNzZXNdIFtmaWVsZF9zaGVsbF9zdHlsZXNdPltmaWVsZF08XC9kaXY+In0sImZpZWxkcyI6W3sibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6Ik9ka2F6IG5hIGFrY2kiLCJodG1sIjoidXJsIiwidmFsdWUiOiIiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibmFtZSI6Ik9ka2F6IiwiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsImRpc3BsYXkiOiJyb3ciLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImRlZl9jaGVja2VkIjoiMCJ9LHsibGFiZWwiOiIiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6IkRvcGxcdTAxNDh1alx1MDBlZGNcdTAwZWQgaW5mbyAodm9saXRlbG5cdTAwZTkpIiwiaHRtbCI6InRleHRhcmVhIiwidmFsdWUiOiIiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIwIiwibmFtZSI6ImluZm9ybWFjZSIsImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJkaXNwbGF5Ijoicm93IiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiZGVmX2NoZWNrZWQiOiIwIn0seyJsYWJlbCI6Ik9kZXNsYXQiLCJwbGFjZWhvbGRlciI6IiIsImh0bWwiOiJzdWJtaXQiLCJ2YWx1ZSI6IiIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAiLCJuYW1lIjoib2Rlc2xhdCIsImJzX2NsYXNzX2lkIjoiNiIsImRpc3BsYXkiOiIiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiJ3aWR0aD1cIjUwJVwiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiZGVmX2NoZWNrZWQiOiIwIn0seyJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiXCJcIiIsImh0bWwiOiJoaWRkZW4iLCJ2YWx1ZSI6IiIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjAiLCJuYW1lIjoibmljIiwiYnNfY2xhc3NfaWQiOiI2IiwiZGlzcGxheSI6InJvdyIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiZGVmX2NoZWNrZWQiOiIwIn1dLCJvcHRzX2F0dHJzIjp7ImJnX251bWJlciI6IjQifX0sImltZ19wcmV2aWV3Ijoic2ltcGxlLXdoaXRlLnBuZyIsInZpZXdzIjoiMTAxMzEiLCJ1bmlxdWVfdmlld3MiOiIzNzM2IiwiYWN0aW9ucyI6IjQ1Iiwic29ydF9vcmRlciI6IjAiLCJpc19wcm8iOiIwIiwiYWJfaWQiOiIwIiwiZGF0ZV9jcmVhdGVkIjoiMjAxNi0wNS0wMyAxMzowMTowMyIsImltZ19wcmV2aWV3X3VybCI6Imh0dHA6XC9cL3N1cHN5c3RpYy00MmQ3Lmt4Y2RuLmNvbVwvX2Fzc2V0c1wvZm9ybXNcL2ltZ1wvcHJldmlld1wvc2ltcGxlLXdoaXRlLnBuZyIsInZpZXdfaWQiOiI5XzE0ODI3MyIsInZpZXdfaHRtbF9pZCI6ImNzcEZvcm1TaGVsbF85XzE0ODI3MyIsImNvbm5lY3RfaGFzaCI6ImQwYWNiZmFjNGIwMjMyNjEzOTk0Mzg0MDVmNzhiMGI1In0=

Komentáře jsou uzavřeny.